Workshop spojený s premietaním filmu Grbavica

Študenti strednej odbornej školy v Púchove sa 26. a 27.5.2010 zúčastnili workshopov v rámci projektu Vzdelávanie k ľudským právam.

Workshopov pod vedením lektorov Amnesty International sa zúčastnilo 80 študentov. Tí mali možnosť prostredníctvom interaktívnych hier získať zručnosti v oblasti ľudských práv. Okrem iného sa dozvedeli o Všeobecnej deklarácii ľudských práv a slobôd a o činnosti Amnesty International. Súčasť workshopov bolo premietanie filmu Grbavica a podpisová akcia na vyjadrenie podpory žien, ktoré prežili vojnové zločiny sexuálneho násilia v Bosne a Hercegovine.