Z prostredia Najvyššieho súdu USA unikla informácia, že súd plánuje obmedziť prístup k legálnym interrupciám.

Ak sa potvrdí pravdivosť tejto informácie, podľa Amnesty International by obmedzenie prístupu k včasným a bezpečným interrupciám na federálnej úrovni USA znamenalo vážne porušenie ľudských práv. Ženy, dievčatá a všetky osoby, ktoré môžu otehotnieť, by boli nútené vynosiť a porodiť dieťa proti svojej vôli alebo vyhľadať ilegálne spôsoby, ako neželané tehotenstvo ukončiť. Následkom by mohlo byť ohrozenie fyzického a psychického zdravia a v niektorých prípadoch dokonca života tehotných osôb.

„Toto rozhodnutie by derogovalo viac ako 40 rokov ochrany práv žien, dievčat a všetkých osôb v USA, ktoré môžu otehotnieť a bolo by obrovským úderom pod pás rodovej rovnosti. Prístup k bezpečným interrupciám je súčasťou základnej zdravotnej starostlivosti pre milióny ľudí. Nútiť človeka, aby z akéhokoľvek dôvodu vynosil a porodil dieťa, je ohromným porušením jeho ľudských práv. Kým veľká časť sveta rozširuje ochranu ľudských práv a zjednodušuje prístup k bezpečnej interrupcii, USA sa pokúšajú o návrat v čase a tak ohrozujú životy a slobodu miliónov ľudí.“ uviedla Tarah Demant, dočasná riaditeľka Amnesty International USA pre oblasť advokácie a vnútroštátnych záležitostí.

Situáciu komentovala aj generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard: „Zrušenie rozsudku v prípade Roe vs. Wade by bolo nielen výsledkom desaťročia trvajúcej nenávistnej kampane proti právam žien, ale aj rasovo a triedne diskriminačným rozhodnutím. Zákaz bezpečných a legálnych interrupcií by neprimerane zasiahol ženy inej ako bielej pleti a ženy žijúce v chudobných pomeroch. Ak by Najvyšší súd zrušil rozsudok v prípade Roe vs. Wade, dokázal by tak svoju úplnú ľahostajnosť k početným dôkazom o životunebezpečných následkoch kriminalizácie interrupcií aj k úmrtiam, ktoré by nasledovali v dôsledku ilegálne vykonaných interrupcií. Takéto rozhodnutie by predstavovalo porušenie práva na život a zákazu mučenia.

Argentína, Írsko, Mexiko či Kolumbia v posledných rokoch smerujú k dekriminalizácii a legalizácii interrupcií. Tieto obrovské ľudskoprávne víťazstvá však dnes zatieňujú pochmúrne signály, že USA nenasledujú pokrok v oblasti ochrany sexuálnych a reprodukčných práv. Amnesty International preto vyzýva americké štátne orgány, aby chránili právo na prístup k legálnym, včasným a bezpečným interrupciám. Čokoľvek iné bude vážnym zlyhaním USA v oblasti ochrany a dodržiavania ľudských práv vrátane práva na život, zdravie, telesnú autonómiu, súkromie a dôstojnosť.

„Akýkoľvek regres v oblasti ochrany práva na prístup k bezpečným interrupciám by poškodil globálny obraz USA. Takýto vývoj by zároveň mohol byť hrozným príkladom pre ďalšie vlády a skupiny usilujúce sa o obmedzovanie ľudských práv žien, dievčat a všetkých osôb, ktoré môžu otehotnieť. Zrušenie rozsudku v prípade Roe vs. Wade by sa stalo symbolom návratu do minulosti, ktorý by ohrozil nedávno dosiahnutý pokrok, ako aj zdravie a životy miliónov ľudí na celom svete,“ doplnila Callamard.

Považujete tento príspevok za dôležitý? Prispejte na našu prácu a pomôžte nám brániť ľudské práva pre všetkých.