Žiadajte spravodlivosť pre zavraždenú študenku z Guatemaly

María Isabel Franco mala 15 rokov, keď ju znásilnili a brutálne zabili v Decembri 2001. Po viac ako desiatich rokoch jej prípad nebol vyšetrený a páchatelia neboli postavení pred súd. Jej mama, Rosa Franco, bojuje za dosiahnutie spravodlivosti pre svoju dcéru, kvôli čomu bola vystavená vyhrážkam smrťou a obťažovaniu. Podpíšte apel a žiadajte urýchlené vyšetrenie prípadu Márie Isabel Franco.

V roku 2004 bol prípad Márie Isabel Franco prednesený Inter-Americkému výboru ľudských práv. Ten uznal, že zo strany guatemalských orgánov došlo k zdržovaniu vo vyšetrovacom procese. Úrady boli  pomalé aj v poskytovaní informácií výboru o prípade. Na nedostatočné vyšetreniu prípadu poukázala aj správa ombudsmana pre ľudské práva v Guatemale. Správa odhalila aj nezáujem autorít vyšetriť prípad a vyhrážanie sa smrťou rodine.

Prípad Márie Isabel Franco nie je jediný. Amnesty International kampaňovala na prípadoch násilia voči ženám a dievčatám v Guatemale od roku 2005 do 2009. Počas toho obdobia, vláda v roku 2008 schválila zákon voči zabíjaniu žien a iným formám násilia proti ženám. Zákon ustanovil typizáciu rôznych trestných činov proti ženám a pravidlá na ich odsudzovanie.
Napriek prijatiu zákona, počet prípadov násilia páchaných na ženách v Guatemale ostáva vysoký. Vládne štatistiky hovoria, že počet zabitých žien iba nepatrne klesá, zo 717 v roku 2009 na 685 v roku 2010. Odhadovaný počet prípadov násilia na ženách, ktoré končia odsúdením je tiež nízky. Podľa údajov vlády a OSN sú v rozmedzí 1 až 4% zo všetkých zaznamenaných prípadov.

Pomôžte mame zavraždenej Maríe Isabel dosiahnuť spravodlivosť v prípade jej dcéry.

Podpíšte apel Amnesty International a vyzvite guatemalské orgány aby prešetrili prípad Maríe Isabel Franco a prípady násilia a zabíjania žien a dievčat v Guatemale.

[[petition-6]]