10. október – Svetový deň proti trestu smrti


 

Politici by mali prestali prezentovať trest smrti ako rýchlu nápravu k zníženiu vysokej miery zločinnosti a namiesto toho sa obrátili k problémom v systéme trestného súdnictva.

“Politici by sa mali prestať snažiť zapôsobiť na ľudí a ukazovať svoje vodcovstvo vo verejnej bezpečnosti. Neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz, že trest smrti pôsobí ako špeciálny odstrašujúci prostriedok. Namiesto toho by sa mali sústrediť na efektívne riešenia pri riešení zločinov,“ hovorí Audrey Gaughranová, riaditeľka pre globálne záležitostí v Amnesty International.

V snahe upozorniť na Svetový deň proti trestu smrti Amnesty International vydáva nový prehľad s názvom “Neposkytujú nám očakávanú bezpečnosť”. Tento dokument zdôrazňuje, že je nedostatok dôkazov podporujúcich tvrdenie, že trest smrti spôsobuje zníženie počtu vážnych trestných činov.

Menšina krajín sa vrátila k popravám alebo to plánuje. Toto rozhodnutie je často bezprostrednou odpoveďou na vysokú alebo stúpajúcu mieru zločinnosti či obzvlášť ohavné vraždy. Za posledný rok môžeme badať návrat k popravám v Gambii, Indii, Indonézii, Kuvajte, Nigérii, Pakistane či naposledy vo Vietname.

Napriek tomu však tieto krajiny stále zostávajú v menšine – 140 štátov zrušilo trest smrti vo svojej legislatíve alebo praxi.

Neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz, že návrat k popravám ovplyvňuje kontrolu zločinnosti:

• V Indii miera vrážd v uplynulom desaťročí poklesla o 23%, bez vykonania akýchkoľvek popráv v rozmedzí rokov 2004 – 2011

• V Kanade klesla miera vrážd v rokoch nasledujúcich potom, čo bol trest smrti zakázaný v roku 1976.

• Takisto ani nedávna štúdia v Trinidade a Tobagu neobjavila žiadnu koreláciu medzi popravami, väznením a mierou zločinnosti.

“Politické  uprednostňovanie návratu k popravám odvádza pozornosť od dlhodobých riešení, ktoré sa efektívne vyporiadavajú s problémami v systéme trestného súdnictva,” hovorí Audrey Gaughran. Efektívne postupy, spravodlivé a funkčné systémy trestného súdnictva, pokrok v školstve a úrovniach zamestnanosti sa preukázali byť kľúčovými faktormi v znižovaní miery kriminality.

Politici často odôvodňujú použitie trestu smrti vysokou mierou podpory. Napriek tomu však prieskumy majú tendenciu zjednodušovať komplexnosť verejnej mienky. Ak vezmeme do úvahy rozličné faktory vrátane neoprávnených exekúcií a nespravodlivosti súdov, verejná podpora trestu smrti klesá.

Obete rôznych zločinov si zaslúžia vykonanie spravodlivosti, no trest smrti nie je riešením, dodáva Audrey Gaughran. “Návrat k popravám len preto, aby sa dohliadalo na ťažké zločiny, podriaďuje ľudský život politickej účinnosti.”

Amnesty International je proti trestu smrti vo všetkých prípadoch bez výnimky, bez ohľadu na podstatu alebo okolnosti zločinu; vinu alebo nevinu jednotlivca či metódy použité štátom na vykonanie popravy. Trest smrti porušuje právo na život, tak ako je vyhlásené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Je to maximálne krutý, neľudský a ponižujúci trest.