100 dní prezidenta Obamu: Zmiešané signály

100 dní po tom, co Barack Obama vstúpil do prezidentského úradu USA, Amnesty International vydala správu, v ktorej hodnotí jeho kroky v oblasti boja proti terorizmu. Organizácia opísala odkaz jeho doterajšieho pôsobenia ako „mätúci“. 

Ked Barack Obama 20. januára 2009 vstupoval do úradu, s novým postom zdedil i odkaz mucenia, beztrestnosti a nezákonného zadržiavania. Zavedenie týchto praktík bolo výledkom odpovede USA na útoky z 11. septembra 2001. Spojené štáty v rámci boja proti terorizmu porušovali ludské práva.

Po zvolení za prezidenta Amnesty International vyzvala Baracka Obamu, aby podnikol 17 konkrénych krokov pocas svojich prvých 100 dní v úrade s cielom:

zatvorit Guantánamo a ukoncit ilegálne zadržiavania,

odstránit mucenie a zlé zaobchádzanie;

odstránenit beztrestnost;

„Ciny prezidenta Obamu pocas prvých 48 hodín v novom úrade – zatvorenie Guantánamo a zákaz tajného zadržiavania CIA – boli velmi vítané,“ povedala generálna tajomnícka AI Irene Khan.

Po sto dnoch je zrejmé, že nová administratíva urobila niektoré významné kroky smerom k zrušeniu krutých taktík zadržiavania a vyšetrovania, ktoré vznikli za starej administratívy, avšak viacero zmien bolo len symbolických.

Amnesty International považuje tiež niektoré kroky Baracka Obamu za mätúce:

– Obama zverejnil štyri memorandá, na základe ktorých mala CIA povolenie mucit zajatcov v tajných väzniciach. Napriek tomu, že prezident mucenie odsúdil, nezariadil, aby zodpovední boli za svoje ciny súdení.

– Vydal rozkaz na zatvorenie Guantánama, ale zároven ponechal zajatcov v neistote, kedže im nezarucil prepustenie alebo civilný súd.

– Vydal nariadenie na zatvorenie všetkých tajných väzníc, ale ponechal CIA možnost unášat a zadržiavat osoby na „prechodnú“ dobu.

Amnesty International vyzvala americkú vládu, aby dokoncila zacaté kroky, zakázala všetky nezákonné zadržiavania a priviedla pred súd všetkých zodpovedných za mucenie a iné porušovanie ludských práv vykonané pocas Bushovej administratívy. AI tiež žiada kompenzáciu pre obete.

„Pocas prvých 100 dní sme videli viacero pozitívnych zmien, ale niektoré kroky ostávajú nedokoncené alebo majú byt ešte len urobené. Napríklad v prípade Bagramu, kde zadržiavajú viac ako sto väznov bez dohladného riešenia,“ povedala Khan.

Pozrite si video o správe AI: