13.januára sa besedovalo na Spojenej škole v Detve

Koordinátor banskobystrickej skupiny prednášal o porušovaní ľudských práv počas rómskeho a židovského holokaustu.

„Každý holokaust sa začína porušovaním ľudských práv a končí plynovými komorami,“ povedal Jean Mery, ktorého výrok nestráca na aktuálnosti. Najmä na verejnej pôde škôl by sa mala pripomínať história tragických osudov, ktoré sa udiali počas druhej svetovej vojny tak aby sa likvidácia iných národov neopakovala. Druhý ročník žiakov spojenej školy mal možnosť si vypočuť viac o porušovaní ľudských práv a slobôd najpočetnejšej skupiny obetí holokaustu. Prednášku sprevádzala aj beseda o práci Amnesty International v oblasti ochrany  a porušovania ľudských práv u nás a vo svete.