Filters applied

374 results

Sort by
Právo na bývanie

Slovensko musí chrániť právo na bývanie

Každý človek má právo na primerané a dôstojné bývanie. Adekvátne bývanie je základnou podmienkou pre dôstojný život a východiskom pre zabezpečenie ďalších životných potrieb. Bývanie je ľudské právo, nie komodita, a Slovensko viac nesmie problém nedostupného bývania ignorovať. Vyzvite spolu s nami...
Policajné násilie

Trauma, strach a narušená dôvera

Celospoločenské a medzigeneračné dôsledky neúčinne vyšetrovaného policajného násilia páchaného na Rómoch a Rómkach  Rozšírená tlačová správa Amnesty International Slovensko19.6.2023 „Policajti nemali voči ľuďom srdce. Nech tí už viac nepracujú ako policajti, lebo ako môže taký človek robiť...
Práva LGBTI+ ľudí

Nastavte s nami zrkadlo transnegativite v parlamente 

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO9. JÚNA 2023 Na júnovej parlamentnej schôdzi by mali poslanci a poslankyne hlasovať o zásadnej zmene zákona. Tá by v praxi znamenala znemožnenie právnych tranzícií. Amnesty International Slovensko sa od marca zasadzuje za to, aby NR SR odmietla...
Etnické menšiny

Plán obnovy nesmie podporovať segregáciu vo vzdelávaní

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO1. JÚNA 2023 Amnesty International pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripomína nedostatočnú ochranu práv detí na Slovensku. Plán obnovy a odolnosti Slovenska môže mať významný vplyv na kvalitu a dostupnosť vzdelávania na Slovensku. Naopak, Plán...
Právo na bývanie

Zabojuj za právo na bývanie

Pozrite si záznam diskusie s názvom Zabojuj za právo na bývanie, ktorá sa uskutočnila 20. apríla 2023 o 18:00 v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši. Diskusia je súčasťou projektu 100ka. Projekt ‘100ka’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného...