AI: Popravy v Japonsku musia skončiť

Amnesty International dnes vyjadrila hlbokú ľútosť nad popravami štyroch mužov, čím vzrástol oficiálny počet vykonaných trestov smrti v Japonsku za rok 2008 na sedem. Akinaga Kaoru (61), Nakamoto Masayoshi (64), Nakamura Masahuru (61) a Sakamoto Masahito (41) boli obesení včera, 10. apríla 2008. Za uplynulý necelý polrok bolo v Japonsku vykonaných 10 popráv. 

„Sme veľmi znepokojení nárastom počtu vykonaných popráv. Žiadame japonskú vládu, aby prijala okamžité moratórium na výkon trestu smrti, v zmysle rezolúcie OSN prijatej v minulom roku,“ uviedla Amnesty International.

Popravy sa v Japonsku zvyčajne vykonávajú tajne. Do decembra 2007 japonský Minister spravodlivosti vôbec nezverejňoval mená popravených osôb či podrobnosti o zločinoch, ktoré spáchali. Dodnes je prax v krajine taká, že väzni sa o svojej poprave dozvedajú len s niekoľkohodinovým predstihom, bez toho, aby o tom boli upovedomené ich rodiny.

Minister spravodlivosti Hatoyama Kunio v septembri 2007 verejne vyhlásil, že uvažuje o zrušení pravidla Trestného zákona, podľa ktorého je k vykonaniu popravy potrebný predchádzajúci podpis ministra spravodlivosti. Tento krok by znamenal, že väzni odsúdení na trest smrti budú automaticky popravení šesť mesiacov po skončení odvolacieho konania.

Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, vyzývajúca k celosvetovému moratóriu na vykonávanie popráv, bola prijatá 18. decembra 2007. Proti trestu smrti sa vyslovilo 104 členov OSN, 54 krajín rezolúciu nepodporilo a 25 štátov sa hlasovania zdržalo.

V roku 2006 vykonávalo popravy 25 krajín sveta. Japonsko je jedinou krajinou G8, ktorá disponuje plne funkčným systémom vykonávania trestu smrti, keďže Najvyšší súd USA pozastavil všetky popravy až do chvíle, kým nerozhodne o prípustnosti používania smrtiacich injekcií.