AI žiada, aby sa aj SR stala spolupredkladateľom rezolúcie za globálne moratórium na vykonávanie trestu smrti

AI Slovensko sa zapojila do celosvetovej lobingovej akcie a požiadala ministra zahraničných vecí pána Jána Kubiša, aby sa aj SR stala spolupredkladateľom rezolúcie žiadajúcej globálne moratórium na vykonávanie trestu smrti. Rezolúcia sa bude prerokovávať na 62. zasadaní Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov v októbri 2007. Ak ju podporia krajiny všetkých regiónov sveta by sa mohla stať dôležitým krokom vedúcim k zrušeniu trestu smrti vo všetkých krajinách sveta. 

Svet sa pomaly posúva k zrušeniu najvyššieho trestu vo všetkých krajinách: 129 krajín zo všetkých regiónov sveta zakázalo alebo neuplatňuje trest smrti a a iba 25 krajín v roku 2006 vykonalo popravy. Štatistiky Amnesty International tiež ukazujú signifikantný pokles v počte oznámených popráv v roku 2006. Adoptovaním rezolúcie o moratóriu na trest smrti urobí Valné zhromaždenie OSN ďalší dôležitý krok na ceste k naplneniu cieľa OSN o zákaze trestu smrti, ktorý si stanovila na svojom Valnom zhromaždení v roku 1977 (rezolúcia č. 31/61 z 8. decembra 1977).

Amnesty International registruje a víta fakt, že Slovenská republika legislatívne zrušila trest smrti.
Slovenská republika hrala dôležitú úlohu pri rušení trestu smrti na celom svete, okrem iného podpísaním vyhlásenia z 61. zasadania VZ OSN žiadajúceho „všetky štáty, ktoré stále vykonávajú trest smrti, aby ho úplne zrušili a dovtedy ustanovili moratórium na jeho vykonávanie“.

Amnesty International verí, že navrhovaná rezolúcia o moratóriu na vykonávanie trestu smrti by mala obsahovať nasledujúce elementy:
– Potvrdenie práva na život a uznanie, že zrušenie trestu smrti je nevyhnutné pre ochranu tohto základného ľudského práva,
– Vyjadrenie žiadosti štátom, ktoré stálu uplatňujú trest smrti, aby ustanovili moratórium na popravy ako prvý krok k zrušeniu trestu smrti,
– Vyjadrenie žiadosti štátom, ktoré stálu uplatňujú trest smrti, aby rešpektovali medzinárodné štandardy, ktoré garantujú ochranu práv tých, ktorí čelia trestu smrti,
– Žiadosť generálnemu tajomníkovi OSN o vypracovanie správy o implementácií moratória, ktorá bude predložená najbližšiemu zasadnutiu VZ OSN.

Ako uvádza Komisia pre ľudské práva OSN, „mali by byť vykonané všetky opatrenia na zrušenie trestu smrti, aby bol zaručený posun v uplatňovaní si práva na život“ (Všeobecný komentár č. 6).

Amnesty International dôrazne vyzýva Slovenskú republiku, aby opätovne potvrdila svoje stanovisko k zrušeniu trestu smrti spolupredkladateľstvom rezolúcie o moratóriu na vykonávanie trestu smrti predkladanom na 62. zasadanie VZ OSN.