Amnesty International vyzvala francúzske orgány, aby zastavili masové vysťahovanie Rómov z krajiny

Od augusta Francúzsko deportovalo do Bulharska a Rumunska približne 1000 Rómov. “Európsky parlament zdôraznil, že Francúzsko musí preukázať, že sa zaviaže k dodržiavaniu ľudských práv a nediskriminácie etnických skupín, vrátane Rómov a kočovníkov”, povedal David Diaz-Jogeix, zástupca riaditeľa programu pre Európu a Strednú Áziu na Medzinárodnom Sekretariáte Amnesty International

“Prezident Nicolas Sarkozy môže začať tým, že zastaví diskrimináciu, ktorá viedla k masovému vysťahovaniu rómskych komunít z Francúzska.”

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa na júlovom zasadnutí údajne vyjadril o dočasných táboroch obývaných Rómami ako o “zdrojoch kriminality“. Niekoľko táborov bolo odvtedy zrušených.

Európsky parlament vo štvrtok vyjadril hlboké znepokojenie nad “poburujúcou a otvorene diskriminačnou rétorikou “, rovnako ako nad “opatreniami, ktoré boli prijaté francúzskymi orgánmi a orgánmi ostatných členských štátov ‘zacielených na Rómov a kočovníkov “.

Amnesty International, ako člen Európskej koalície rómskej politiky združujúcej niekoľko organizácii zaoberajúcich sa diskrimináciou a ľudskými právami  vyzvala Európsku úniu, aby prijala uznesenie o začleňovaní Rómov.

“Musíme teraz zabezpečiť aby navrhované opatrenia priniesli trvalé zlepšenie života Rómov v celej Európe,” povedal hovorca koalície.