Amnesty vyzvala ministrov krajín EÚ, aby zabezpečili prijatie a ochranu ľudí na úteku z Ukrajiny

Amnesty International vyzvala ministrov EÚ, ktorí sa 27. februára stretli v Bruseli, aby zabezpečili rýchle prijatie a ochranu ľudí na úteku z Ukrajiny. Oceňujeme solidaritu európskych krajín a ochotu pomôcť ľuďom na úteku pred vojnou, mnohí z nich však na hraniciach EÚ čelia početným ťažkostiam.

Amnesty International je znepokojená správami o dlhých radoch, rasovom posudzovaní, kontrole povolení na vstup do schengenského priestoru a očkovacích preukazov. Rozdeľovanie rodín a fakt, že na hraniciach uviazli mnohé deti, tehotné ženy, starší ľudia a ľudia, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť alebo ošetrenie, považujeme za neprijateľné.

Vyzývame preto ministrov EÚ a Európsku komisiu, aby:

 • všetkým civilistom a civilistkám umožnili vstup na územie EÚ a v prípade potreby im zabezpečili ďalšiu prepravu,
 • pozastavili vízovú povinnosť a ďalšie požiadavky na vstup na územie EÚ,
 • zabezpečili, aby rodiny ostali spolu,
 • zabezpečili spravodlivé a efektívne azylové konanie,
 • zabezpečili efektívnu koordináciu úradov, ktorá povedie k rýchlemu posilneniu prijímacích a azylových kapacít,
 • neodkladne pripravili európsky plán na prijímanie ľudí na úteku, ktorý bude obsahovať spravodlivé rozdelenie zodpovednosti,
 • predložili návrh na aktiváciu smernice o dočasnej ochrane.

Inkluzívny prístup, ktorý dbá na ochranu práv všetkých ohrozených osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť, je nevyhnutný na zabezpečenie ochrany pre ľudí na úteku, žiadajúcich o azyl, prichádzajúcich za prácou aj tých, ktorí potrebujú študentské víza. Ľudia v celej EÚ prejavujú solidaritu s ľuďmi na Ukrajine a mobilizujú sa na podporu tých, ktorí utekajú pred vojnou.

Spoločnými silami môžu EÚ a jej členské štáty s istotou a účinne čeliť tejto humanitárnej výzve.

Dobré správy zo Slovenska

Podľa informácií od organizácie Liga za ľudské práva Slovensko poskytuje dočasné útočisko pre ľudí na úteku z Ukrajiny.

 • Vláda s účinnosťou od 1. 3. 2022 schválila dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, s platnosťou do 31.12.2022.
 • Žiadať o dočasné útočisko sa dá od 1. 3. 2022.
 • Ukrajinci a Ukrajinky získajú tolerovaný pobyt, možnosť pracovať bez povolenia na zamestnanie, ako aj prístup k zdravotnej starostlivosti.
 • Postavenie osôb bez ukrajinského občianstva utekajúcich z Ukrajiny pred vojnou vyriešené NIE JE.

Aktuálne informácie priebežne pribúdajú na https://www.ukraineslovakia.sk/

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ОСІБ З УКРАЇНИ

👉Уряд затвердив тимчасовий притулок для громадян України та членів їх сімей з 01. 03. 2022 р. до 31. 12. 2022 р.
👉 Тимчасовий притулок можна попросити з 1. 3. 2022.
👉 Українці отримають толерантне перебування, можливість працювати без дозволу на роботу та доступ до медичних послуг.
❌Ситуація осіб без громадянства, які втікають з України, досі не вирішена.
Ми додамо інформацію.


Prečítajte si viac o invázii ruských vojsk na Ukrajinu

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Amnesty international o invázii ruských vojsk na ukrajinu