Amnesty získala cenu za obranu životného prostredia

Globálna koalícia organizácií občianskej spoločnosti a domorodého obyvateľstva získala prestížnu cenu OSN za ľudské práva. Súčasťou koalície, ktorá získala cenu za obranu životného prostredia, je aj Amnesty International. OSN ocenila našu úspešnú kampaň za uznanie práva na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie. Generálna tajomníčka Amnesty Agnès Callamard vyjadrila hrdosť, že Amnesty je súčasťou tejto koalície.

„Spoločne sme niekoľko rokov neúnavne viedli kampaň, aby OSN uznala právo na zdravé životné prostredie. OSN vyhlasuje cenu za ľudské práva práve v týždni, počas ktorého ľudia naprieč rôznymi regiónmi sveta opäť čelia dôsledkom klimatickej krízy s ničivými dôsledkami na ich zdravie a životy. [Katastrofami] je zasiahnutá celá planéta. Príroda je v plameňoch, ľudia čelia záplavám, vzduch je znečistený, obyvateľstvo aj príroda čelia nedostatku vody a prírodné ekosystémy a biodiverzita sú extrémne ohrozené,“ uviedla v reakcii na ocenenie Callamard.

Callamard vyjadrila predsavzatie Amnesty International naďalej pracovať v koalícii. Naším cieľom je, aby všetci ľudia požívali právo na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie. Štáty a medzinárodné spoločenstvo by mali zakotviť toto právo do zákonov na národnej aj nadnárodnej úrovni. Toto právo zároveň musia implementovať a presadzovať všetky krajiny sveta. Vieme, že pri snahách o dosiahnutie tohto cieľa budeme narážať na silný odpor. Problematické to bude najmä v štátoch, kde je priestor pre občiansku spoločnosť výrazne obmedzený a kde obrancovia a obrankyne ľudských práv často čelia brutálnej represii.

Výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a blížiaca sa klimatická konferencia predstavujú príležitosť aktívne presadzovať právo na zdravé životné prostredie.

Organizácie občianskej spoločnosti, skupiny pôvodného obyvateľstva, sociálne hnutia a miestne komunity už niekoľko desaťročí bránia a presadzujú právo na zdravé životné prostredie. Koalícia vydala v roku 2020 výzvu, ktorú podpísalo viac ako 1 350 organizácií a iniciatív. Spoločne usilovali o všeobecné uznanie práva na zdravé životné prostredie zo strany OSN. Subjekty zapojené do koalície vrátane Amnesty International sa v rokoch 2020 až 2022 zapojili do početných tematických kampaní. Rada OSN pre ľudské práva uznala právo na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie v rezolúcii z 8. októbra 2021. Rezolúciu následne prijalo Valné zhromaždenie OSN dňa 28. júla 2022.

Cenu za obranu životného prostredia považuje Callamard za obzvlášť dôležitú v aktuálnom kontexte

„Pri príležitosti 75. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a pred tohtoročnou konferenciou o klíme COP28 [ktorá sa uskutoční v Dubaji od 30. novembra do 12. decembra] má toto ocenenie osobitný význam. Prináša nám motiváciu nadviazať na tento úspech. Motivuje nás zabezpečiť, aby každý človek požíval právo na zdravé životné prostredie,“ doplnila Callamard.

Oficiálnu tlačovú správu globálnej koalície si môžete prečítať na tomto odkaze.

Prečítajte si viac o našej práci