Bezdôvodné stíhanie Öztürka Türkdoğana je útokom na všetkých obrancov ľudských práv

Öztürk Türkdoğan je spolupredseda Združenia pre ľudské práva (IHD), ktoré je najdlhšie pôsobiacou ľudskoprávnou organizáciou v Turecku. Za verejné vyhlásenia v súvislosti so stavom a obranou ľudských práv čelí trom samostatným žalobám za údajné „členstvo v teroristickej organizácii“, „urážku verejného činiteľa“ a „urážku tureckého národa a tureckého štátu“.

„Trestné stíhanie Öztürka Türkdoğana je neskrývaným útokom na všetkých ľudí, ktorí sa v Turecku zasadzujú za ľudské práva. Orgány činné v trestnom konaní týmto vysielajú hlboko znepokojivý signál, ktorý zvyšuje atmosféru strachu v beztak ochromenej ľudskoprávnej komunite v Turecku.“ uviedla odborníčka Amnesty International na problematiku ľudských práv v súvislosti s bojom proti terorizmu v Európe, Julia Hall.

Systematické prenasledovanie

Podľa informácií IHD v Turecku aktuálne prebieha viac ako 200 samostatných vyšetrovaní a trestných stíhaní voči členom a členkám organizácie a jej voleným zástupcom a zástupkyniam. Skutočnou urážkou je práve kriminalizácia obrany ľudských práv a združenia IHD, ktorá musí okamžite skončiť.

Amnesty International vyzýva turecké orgány, aby okamžite stiahli všetky obvinenia voči Öztürkovi Türkdoğanovi. Organizácia zároveň vyzýva na vytvorenie priaznivého a bezpečného prostredia pre občiansku spoločnosť tak, ako to pre krajinu vyplýva z medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov a noriem.

Kontext situácie

V júli 2016 došlo k neúspešnému pokusu o štátny prevrat. Štátne orgány reagovali masovým zadržiavaním obrancov a obrankýň ľudských práv či kritikov režimu – aktivistiek, novinárov, umelkýň. V rámci týchto „opatrení’“ bolo uväznených najmenej 50 000 ľudí. Viac ako 100 000 ľudí pracujúcich v štátnej správe bolo hromadne prepustených. Úrady zároveň zaútočili na kritické hlasy z médií a občianskej spoločnosti.

Od pokusu o prevrat boli zadržané tisíce ľudí a stovky mediálnych a mimovládnych organizácií boli zatvorené a zrušené.

Neoprávnené zadržiavanie je nezákonné v zmysle medzinárodného práva. Podľa článku 9 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý ratifikovalo aj Turecko, nesmie byť nikto svojvoľne zatknutý alebo zadržiavaný.


Čítajte viac o téme ľudských práv v Turecku: