Bezprecedentné útoky na kritické hlasy

Ruské úrady za uplynulé tri týždne rozpútali bezprecedentný útok proti nezávislým médiám, protivojnovým protestom, ako aj všetkým kritickým hlasom, ktoré zaznievajú proti ruskej invázii na Ukrajinu.

V piatok 11. marca došlo k zablokovaniu prístupu na web Amnesty International v ruskom jazyku (euroasia.amnesty.org) ako aj stránok ľudskoprávneho hnutia Golos, nezávislých médií Colta a Važnye istorii (anglicky Important Stories). Posledné menované médium bolo dokonca označené za „nežiaducu organizáciu“ a jeho ďalšie fungovanie v Rusku je zakázané. Zablokovanie všetkých uvedených webových stránok bolo vykonané na základe žiadosti generálneho prokurátora.

Ľudia v Rusku majú právo vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie a myšlienky všetkého druhu a zo všetkých dostupných zdrojov. Blokovaním ruskojazyčnej stránky Amnesty spolu so stránkami mnohých ďalších ľudskoprávnych organizácií, nezávislých médií a platforiem sociálnych médií Kremeľ demonštruje, že nedokáže stráviť pravdu o hrôzach, ktoré Rusko na Ukrajine rozpútalo. Reštriktívne zásahy voči kritickým hlasom v Rusku musia byť okamžite zastavené.

Pridajte sa k našej výzve, aby Rusko okamžite a bezpodmienečne zastavilo agresiu na Ukrajine a dôsledne chránilo životy a ľudské práva civilnej populácie Ukrajiny. Rusko zároveň musí dodržiavať svoje ľudskoprávne záväzky a medzinárodné právo.


Viac o invázii na Ukrajinu

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Amnesty international o invázii ruských vojsk na ukrajinu