Bielorusko: Je čas zastaviť popravy

Predstavitelia Bieloruska musia bezodkladne vyhlásiť moratórium na rozsudky smrti a vykonávanie popráv na ceste k úplnému zrušeniu trestu smrti, vyhlásila Amnesty International. Bielorusko je poslednou krajinou v Európe a poslednou krajinou bývalého Sovietskeho zväzu, ktorá stále vykonáva popravy. 

Oficiálne čísla neexistujú, ale AI odhaduje, že od svojho osamostatnenia v roku 1991 Bielorusko popravilo okolo 400 ľudí. V roku 2008 previedlo minimálne štyri popravy a vynieslo jeden rozsudok smrti. Medzinárodné orgány viackrát vyzývali predstaviteľov krajiny, aby popravy zrušili.
„Trest smrti je vopred premyslené chladnokrvné zabitie človeka štátom, a to v mene spravodlivosti. Trest smrti je porušením práva na život, ktoré je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv,“ tvrdí riaditeľ Amnesty International Slovensko Branislav Tichý.

Vlády sú povinné nastoliť spravodlivosť tým, že potrestajú vinníkov a odškodnia obete a ich rodiny. Podľa Amnesty International sú popravy príznakom kultúry násilia, nie jej riešením.

Vo svojej správe Koniec popravám v Európe: Na ceste k zrušeniu trestu smrti v Bielorusku AI zdôrazňuje, že Bielorusko by malo nasledovať svetový trend a zrušiť trest smrti.

Popravy sa v Bielorusku odohrávajú v tajnosti – väzni ani ich príbuzní nie sú dopredu informovaní o dátume ich vykonania. Typickým spôsobom popravy je streľba do tyla. Telá popravených štát neodovzdáva príbuzným a neinformuje ich ani o tom, kde sú pochovaní.

Využívanie trestu smrti v Bielorusku existuje v rámci nedokonalého trestného práva. AI má dôveryhodné dôkazy o mučení a zlom zaobchádzaní so zadržanými a tiež upozorňuje, že odsúdení nemajú dostatočné možnosti na odvolanie sa. V októbri minulého roka mladý Bielorus obvinený z vraždy povedal Amnesty International o tom, ako ho policajti pri výsluchu tri dni bili a nakoniec prinútili priznať sa k zločinu, ktorý nespáchal. Bielorusko od svojho osamostatnenia podniklo niekoľko krokov k ukončeniu trestu smrti, ako napríklad zníženie počtu zločinov, za ktoré je môžné udeliť trest smrti. Ústavný súd v roku 2004 vyhlásil, že trest smrti je v rozpore s ústavou a prezident alebo parlament ho môže zrušiť. Napriek tomu najvyšší predstavitelia Bieloruska doteraz nepreukázali politickú vôľu urobiť zmeny či otvoriť verejnú diskusiu v tejto otázke.

Amnesty International verí, že zrušením trestu smrti Bielorusko zmenší svoju izoláciu v Európe a bude sa môcť sústrediť na skutočné riešenia zločinu v krajine.

Pošlite e-mail na veľvyslanectvo Bieloruska na Slovensku kliknutím SEM.

Preložený text e-mailu:

Bielorusko je poslednou krajinou v Európe a poslednou z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ktorá vykonáva popravy. Amnesty International sa stavia proti trestu smrti vo všetkých prípadoch bez výnimky. Trest smrti porušuje právo na život ako ho definuje Všeobecná deklarácia ľudských práv. Trest smrti je krutý, nehumánny a ponižujúci trest.

Vyzývam vládu Bieloruska aby: okamžite prijalo moratórium na všetky rozsudky trestu smrti a popravy s následným zrušením trestu smrti podľa odporúčaní rezolúcie 63/168 Organizácie spojených národov prijatej 18. decembra 2008 bezodkladne zmenila všetky rozsudky odsúdencom čakajúcim v celách smrti na väzenie

S pozdravom,