Civilných obetí eskalácie násilia v Izraeli a na OPÚ pribúda 

Toto je vyjadrenie k víkendovej eskalácii násilia v Izraeli a na OPÚ, ktoré Amnesty International vydala 7. októbra 2023. To znamená, že informácie napr. o počtoch obetí boli aktuálne k 7. októbru 2023. Situáciu naďalej monitorujeme a Amnesty International bude prinášať ďalšie vyjadrenia či zistenia priebežne.

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
7. OKTÓBRA 2023

Izraelské bezpečnostné sily a palestínske ozbrojené skupiny musia vynaložiť maximálne úsilie na ochranu životov civilnej populácie. Amnesty International touto výzvou reaguje na narastajúci počet mŕtvych a zranených civilistov a civilistiek, ktorí trpia v dôsledku bojov v Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach.

Eskalácia násilia sa v sobotu začala tým, že ozbrojené skupiny Hamasu vypálili rakety na Izrael a začala bezprecedentný útok na juhu Izraela. Na situáciu reagovala generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard, ktorá vyjadrila hlboké znepokojenie nad „…narastajúcim počtom mŕtvych civilistov a civilistiek v Gaze, Izraeli a na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Medzinárodné humanitárne právo jasne určuje, že všetky strany ozbrojeného konfliktu majú povinnosť chrániť životy civilistov, ktorí sa ocitli v centre bojov. Naliehavo preto vyzývame obe strany konfliktu, aby dodržiavali medzinárodné právo a vynaložili všetko úsilie na zabránenie ďalšiemu krviprelievaniu civilnej populácie.“

Útoky, pri ktorých bojujúce strany nerozlišujú medzi civilnými a vojenským cieľmi, musia okamžite skončiť

Zámerné útoky na civilnú populáciu, neprimerané útoky a útoky, pri ktorých sa nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými cieľmi, predstavujú vojnové zločiny. Izrael počas predchádzajúcich vojenských útokov na pásmo Gazy beztrestne páchal hrozivé vojnové zločiny.

Palestínske ozbrojené skupiny z pásma Gazy sa musia zdržať akýchkoľvek útokov na civilnú populáciu. Okrem toho nesmú používať nepresné zbrane, ktoré neumožňujú rozlišovať medzi civilnými a vojenskými cieľmi, ako to robili už v minulosti a najintenzívnejšie práve počas aktuálneho útoku. Tieto činy predstavujú vojnové zločiny.

Izraelské médiá informovali o najmenej 250 obetiach sobotného útoku Hamasu na juh Izraela. Izraelské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri útokoch palestínskych ozbrojených skupín utrpelo zranenia viac ako 1 500 osôb. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva pri odvetnom útoku Izraela na pásmo Gazy bolo zabitých najmenej 232 ľudí a takmer 1 700 utrpelo zranenia. (Poznámka: Počet obetí a zranených sa od písania tejto reakcie zvýšil, ďalší vývoj sledujeme a budeme naň priebežne reagovať.)

Opakujúce sa cykly eskalujúceho násilia

Izraelská armáda pre médiá potvrdila, že palestínske ozbrojené skupiny zajali izraelských vojakov a uniesli civilistov a civilistky (údajne vrátane detí), ktorých držia ako rukojemníkov. Únosy civilistov a držanie rukojemníčok sú podľa medzinárodného práva neprípustné a môžu predstavovať vojnové zločiny. Všetkých civilistov a civilistky, ktorých palestínske ozbrojené skupiny zadržiavajú ako rukojemníkov, musia okamžite a bezpodmienečne prepustiť. So zajatcami sa musí zaobchádzať humánne, v súlade s medzinárodným právom a musia mať prístup k zdravotnej starostlivosti.

Okrem akútnej situácie je nevyhnutné urýchlene riešiť aj príčiny opakujúcich sa cyklov násilia medzi Izraelom a Hamasom. Riešenie si vyžaduje dodržiavanie medzinárodného práva a ukončenie 16 rokov trvajúcej nezákonnej blokády pásma Gazy, ako aj ukončenie všetkých ostatných aspektov izraelského režimu apartheidu proti celej palestínskej populácii.

Izraelská vláda sa musí zdržať podnecovania násilia a napätia na okupovanom Západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema, najmä v okolí miest spojených s praktikovaním náboženstva. Amnesty International vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene zasiahlo v záujme ochrany všetkých civilistov a civilistiek a zabránilo ich ďalšiemu utrpeniu.

Kontext situácie

Od roku 2007 Izrael uvalil na pásmo Gazy leteckú, pozemnú a námornú blokádu. Tá predstavuje kolektívne trestanie všetkých približne 2,2 milióna jeho obyvateľov a obyvateliek. V roku 2021 začal Medzinárodný trestný súd vyšetrovanie situácie na Okupovaných palestínskych územiach. Mandát súdu zahŕňa vyšetrovanie zločinov podľa medzinárodného práva, ktorých sa na OPT dopustili všetky strany prebiehajúceho konfliktu, ako aj zločinu proti ľudskosti, ktorým je apartheid voči palestínskej populácii.

V januári 2006 Amnesty International vyzvala hnutie Hamas, aby sa jednoznačne zaviazalo dodržiavať medzinárodné právo, rešpektovalo práva všetkých Palestínčanov a Palestínčaniek naprieč politickým spektrom a zastavilo útoky na izraelských civilistov a civilistky.

Organizácia v marci 2019 vyzvala hnutie Hamas, aby ukončilo násilné zásahy svojich bezpečnostných síl proti pokojným demonštrantom, aktivistkám, obrancom ľudských práv a miestnym novinárkam a vyvodilo zodpovednosť za zločiny, ktoré boli voči nim spáchané.

Palestínska populácia čelí útokom z oboch strán

V správe vydanej v máji 2015 Amnesty International odhalila, že počas izraelskej vojenskej ofenzívy proti Gaze v júli a auguste 2014 uskutočnili sily Hamasu brutálnu kampaň únosov, mučenia a nezákonného zabíjania Palestínčanov a Palestínčaniek obvinených z „kolaborácie“ s Izraelom a ďalších osôb.

Vo svojej správe z februára 2022 Amnesty International informuje o činoch zakázaných Rímskym štatútom a Dohovorom o apartheide. Izrael sa podľa zistení organizácie dopúšťa týchto zločinov v pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu a v Izraeli, ako aj proti vysídleným ľuďom, ktorí žijú ako utečenci a utečenky v iných krajinách, pričom toto konanie možno považovať za systematický útok na civilné obyvateľstvo s cieľom udržať systém útlaku a nadvlády nad palestínskou populáciou. Toto konanie predstavuje zločin proti ľudskosti apartheid.

V júni Amnesty International zverejnila výskumnú správu o ofenzíve na pásmo Gazy z mája 2023. Správa obsahuje zistenia, že Izrael nezákonne ničil palestínske domy, často bez opodstatnenia vojenskou nevyhnutnosťou, čo predstavuje formu kolektívneho trestu voči civilnému obyvateľstvu.

Tieto a ďalšie správy potvrdzujú, že obeťami eskalujúceho násilia medzi Izraelským štátom a ozbrojeným hnutím Hamas sú civilistky a civilisti na oboch stranách. Amnesty International opakovane vyzýva na ukončenie násilia a ochranu ľudských práv všetkých ľudí v Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach.