Demokratická republika Kongo: Detský vojak odsúdený na smrť

Život Nanasiho Kisalu poznamenala dlhotrvajúca krutá vojna. Narodil sa v roku 1984 a ešte predtým, ako stihol dospieť, sa stal vojakom vládnej armády. V októbri 2000 bol zatknutý a obvinený z niekoľkých vrážd. Dvadsiateho siedmeho apríla 2001 ho vo veku sedemnásť rokov odsúdili na smrť. 

Medzinárodné právo pritom zakazuje uplatňovať trest smrti, ak mal odsúdený v čase spáchania zločinu menej ako 18 rokov. Vojenský súdny tribunál, ktorý Nanasiho súdil však medzinárodné štandardy pre spravodlivý súd nerešpektuje. Právo odvolať sa proti rozsudku tu neexistuje. Ľudia sú často popravení niekoľko dní či dokonca hodín po jeho vynesení.
Nanasi Kisala bol prevezený do väzenia v hlavnom meste Kinshasa, kde teraz spolu s minimálne ďalšími 60 dospelými odsúdencami čaká na popravu.
Hoci v roku 2001 súdy žiadne popravy nehlásili, vojenské súdy sa – často po nespravodlivých procesoch – pre trest smrti rozhodovali takmer pravidelne. Vláda pritom ešte v septembri 2001 horlivo ubezpečovala, že to so svojím záväzkom dodržiavať moratórium na trest smrti myslí vážne.

Ak chcete Nanasimu Kisalovi pomôcť, napíšte list! Požiadajte ministra spravodlivosť Demokratickej republiky Kongo, aby bol trest smrti zmiernený a aby boli popravy detských vojakov zastavené!

Svoje výzvy posielajte na adresu:

Minister of Human Rights
Professor Ntumba Luaba
Ministry of Human Rights
33/C Boulevard du 30 juin
Kinshasa-Gombe
Democratic Republic of the Congo