Diskusia o právach LGBTI ľudí

23. februára sa v rámci Ozvien Filmového festivalu inakosti v Banskej Bystrici uskutočnila diskusia o právach LGBTI ľudí. Hosťami diskusie pod záštitou Amnesty International boli Martin Macko z Iniciatívy Inakosť a Jela Dobošová z tematickej LGBTI skupiny Amnesty International Slovensko.

Univerzitná skupina Amnesty International v Banskej Bystrici mala počas filmového festivalu infostánok,  v ktorom informovala o činnosti Amnesty International ako aj o vlastných aktivitách skupiny. Taktiež zbierala listy pre predsedu vlády Ugandy cieľom ktorých je vyjadrenie snahy o zastavenie prijatia právnych predpisov proti homosexualite.

Témy diskusie boli rôzne, od toho čo vlastne skratka “LGBTI” znamená, ako je LGBTI komunita prijímaná spoločnosťou a aké je jej právne postavenie v porovnaní s inými krajinami Európy. Tiež sa hovorilo o krajinách ako Rusko a Uganda, kde Amnesty International aktuálne bojuje proti schváleniu diskriminačných zákonov zameraných proti LGBTI ľuďom.