Dobré správy z Turecka. Súd zrušil nespravodlivý rozsudok v prípade Tanera Kılıça a ďalších.

Najvyšší odvolací súd v Turecku zrušil rozsudok v prípade dvoch obrancov a dvoch obrankýň ľudských práv, ktorých odsúdili na základe vykonštruovaných obvinení z terorizmu. Súd zrušil rozsudok v prípade Tanera Kılıça, İdil Eser, Özlem Dalkıran a Günala Kurşuna, členov a členiek tzv. Istanbulskej desiatky, ktorých zadržali v stredu 5. júla 2017 počas ľudskoprávneho workshopu v Büyükade.

Právnik Taner Kılıç, ktorý sa zaoberá právami ľudí na úteku a zároveň pôsobí ako čestný predseda Amnesty International Turecko, strávil vo väzení viac ako 14 mesiacov. V júli 2020 ho aj napriek nedostatku dôkazov odsúdili na šesť rokov a tri mesiace odňatia slobody. Dôvodom bolo jeho údajné „členstvo v teroristickej organizácii“. Odvolací súd vrátil prípad na súd prvej inštancie kvôli nedostatkom vo vyšetrovaní. Bývalú riaditeľku Amnesty Turecko İdil Eser, aktivistku Özlem Dalkıran a aktivistu Günala Kurşuna v roku 2017 odsúdili na 25 mesiacov odňatia slobody za „napomáhanie činnosti teroristickej organizácie“ a za mrežami strávili viac ako tri mesiace.

Rozhodnutie odvolacieho súdu prináša veľkú úľavu, ale zároveň opäť poukazuje na jasnú politickú motiváciu za ich zadržaním a stíhaním.

„Tento rozsudok ukončil paródiu na spravodlivosť, ktorá postupne narástla do ohromujúcich rozmerov. Hoci sa nám nesmierne uľavilo, že súd zrušil pôvodné rozsudky, ďalšie vyšetrovanie v Tanerovom prípade je veľkým sklamaním. Viac ako päť rokov sme sledovali, ako sa nespravodlivé rozsudky voči týmto odvážnym ľuďom nabaľujú ako snehová guľa. Rozhodnutie odvolacieho súdu zároveň odhaľuje skutočný účel týchto politicky motivovaných trestných stíhaní: využívanie súdov ako nástroja na umlčanie kritických hlasov v krajine,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda.

Počas 12 súdnych pojednávaní sa opakovane preukázalo, že obvinenia vznesené voči štyrom ľudskoprávnym aktivistom a aktivistkám sú neopodstatnené. V máji tohto roka Európsky súd opätovne potvrdil, že turecké orgány nemali „žiadne dôvodné podozrenie o spáchaní trestného činu“, ktorého sa mal Taner Kılıç dopustiť. Súd zároveň zistil, že predbežné zadržiavanie Kılıça „priamo súviselo s jeho činnosťou obrancu ľudských práv“. Rozsudok ES nadobudol právoplatnosť v októbri.

„Dnes oslavujeme, no napriek tomu nezabúdame na ďalších obrancov a obrankyne ľudských práv, ktorí a ktoré žijú v neustálom strachu zo zatknutia, čelia nepodloženým trestným stíhaniam alebo ich nespravodlivo zadržiavajú v tureckých väzniciach. Toto víťazstvo nám všetkým dodáva silu. Až do konca súdneho procesu budeme stáť pri Tanerovi a aj naďalej bojovať proti neúprosnému obmedzovaniu ľudských práv v Turecku v mene všetkých ľudí, ktorí sa odmietajú nechať umlčať,“ doplnil Sloboda.