Dohovor o kazetovej munícii sa stáva záväzným dokumentom, Slovensko s podpisom stále váha

Burkina Faso a Moldavsko ratifikovali včera Dohovor o kazetovej munícii, čím sa počet ratifikácií zvýšil na 30 a dokument sa tak stáva záväzným dokumentom medzinárodného práva s platnosťou od 1. augusta 2010.

„Prvých tridsať štátov, ktoré Dohovor ratifikovali, môže byť hrdých na svoju kľúčovú úlohu pri ukončení utrpenia spôsobeného týmito krutými a nespravodlivými zbraňami“, povedal Thomas Nash, koordinátor Koalície za zákaz kazetovej munície. „Pre tých, ktorí sa doteraz nepridali, je rok 2010 vhodným rokom na to, aby sa postavili na správnu stranu histórie“.

30 ratifikujúcich krajín tvoria štáty, ktoré viedli „proces z Oslo“ vedúci k vytvoreniu Dohovoru (Nórsko, Rakúsko, Vatikán, Írsko, Mexiko a Nový Zéland), štáty, v ktorých bola kazetová munícia v minulosti používaná (Albánsko, Chorvátsko, Laos, Sierra Leone a Zambia), krajiny skladujúce kazetovú muníciu (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Japonsko, Moldavsko, Čierna Hora a Slovinsko), ako aj Španielsko, ktoré je prvou zúčastnenou krajinou, ktorá kompletne zlikvidovala svoje zásoby kazetovej munície. Ďalšími ratifikujúcimi krajinami sú Burkina Faso, Burundi, Luxembursko, Macedónsko, Malawi, Malta, Nikaragua, Niger, San Marino a Uruguaj.

Spolu 104 krajín už podpísalo Dohovor, odkedy bol v decembri 2008 v Oslo otvorený na podpis. Dohovor úplne zakazuje používanie, výrobu a obchod s kazetovou muníciou a stanovuje prísne termíny pre likvidáciu zásob a čistenie kontaminovanej pôdy. Navyše Dohovor zaväzuje štáty k pomoci pre postihnutých jednotlivcov a komunity.

Slovenská republika Dohovor o kazetovej munícií zatiaľ nepodpísala ani neratifikovala. V priebehu roka 2009 zaviazala Vláda SR Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo hospodárstva SR k vypracovaniu Akčného plánu, ktorý by popisoval možnosti a časový rámec prístupu Slovenska k Dohovoru. Napriek termínu, ktorý uplynul 31. decembra 2009, nebol tento dokument predložený na rokovanie vlády. Namiesto toho bol termín predloženia presunutý na 31. marec 2010. „Slovenská verejnosť, ktorá tisíckami pohľadníc a emailov vyzvala ministerstvá na čo najrýchlejšie pristúpenie Slovenska k Dohovoru tak stále nemá možnosť zistiť, či a kedy sa Slovensko pridá k dokumentu, ktorý zachráni životy a zdravie tisíckam obetí po celom svete“, dodáva Branislav Tichý, riaditeľ Amnesty International Slovensko.