EÚ musí dôrazne presadzovať dodržiavanie Zákona o digitálnych službách

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
17. FEBRUÁRA 2024

V sobotu 17. februára vstúpil v celej EÚ do platnosti Zákon o digitálnych službách. Online platformám a internetovým prehliadačom zo zákona vyplýva povinnosť zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv užívateľov a užívateliek. Výskumná pracovníčka a poradkyňa Amnesty International pre technológie a ľudské práva, Alia Al Ghussain, považuje tento deň za dôležitý míľnik z hľadiska firemnej a ľudskoprávnej zodpovednosti technologických gigantov.

„Dnešný deň musí znamenať koniec éry neregulovanej činnosti technologických gigantov. Aby k tomu [regulácii činnosti technologických gigantov] došlo, príslušné orgány musia Zákon o digitálnych službách dôrazne presadzovať, aby z neho neostal len papierový strašiak.

Členské štáty EÚ a Európska komisia nesú prvoradú zodpovednosť za monitorovanie [činnosti technologických gigantov] a presadzovanie povinností, ktoré technologickým gigantom vyplývajú zo Zákona o digitálnych službách. Štáty aj EK sa musia brániť akýmkoľvek pokusom obchodných spoločností o oslabenie implementácie a presadzovania zákona. Okrem toho musia trvať na tom, aby sa ľudské práva dostali do popredia záujmu v novom digitálnom prostredí,“ uviedla Alia Al Ghussain.

Presadzovaním dodržiavania Zákona o digitálnych službách zabezpečia európske orgány ochranu ľudských práv v digitálnom priestore

„Veľké technologické spoločnosti už prispeli k vážnemu poškodeniu ľudských práv na miestach ako je Mjanmarsko či Etiópia. Európske regulačné orgány teraz musia zabezpečiť, aby tieto spoločnosti prestali ďalej prispievať k porušovaniu ľudských práv. V prípade, že dôjde k ďalšiemu porušeniu práv, technologickí giganti zaň musia niesť zodpovednosť.

Aby Európska komisia zmiernila riziká, ktoré pre ľudské práva predstavujú sociálne siete, mala by sa zaoberať návykovým a škodlivým modelom, na ktorom tieto platformy fungujú. To sa týka aj zmien v systémoch odporúčania obsahu. Tie by viac nemali byť štandardne nastavené na podnecovanie interakcií publika za každú cenu. Zároveň by nemali štandardne typologizovať používateľov a používateľky,“ doplnila Al Ghussain.

Kontext situácie

Cieľom Zákona o digitálnych službách je vytvoriť zosúladené pravidlá pre bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie, v ktorom sa budú účinne chrániť ľudské práva používateľov a používateliek.

Amnesty International analyzovala obchodný model mnohých veľkých technologických spoločností. Tieto modely, ktoré sú často založené na sledovaní a typologizácii používateľov, sú podľa Amnesty nezlučiteľné s ochranou ľudských práv. Týka sa to predovšetkým práva na súkromie, slobodu myslenia a ochranu pred diskrimináciou.

Zistite viac o našej práci