Filters applied

7 results

Sort by
Právo na súkromie

Technológie a ľudské práva

Dôležitosť ľudských práv v digitálnom veku stále stúpa. Ľudské práva umožňujú ľuďom vyjadrovať sa v online priestore, zdieľať svoje názory, ako aj vytvárať a používať technológie a mať k nim prístup bezpečným a spravodlivým spôsobom. Technológie sa dajú využiť ako prostriedok na uplatňovanie...