Dokumenty Európskej únie a Rady Európy

Pod európskymi dokumentmi ochrany ľudských práv rozumieme predovšetkým dohovory Rady Európy a Chartu základných práv Európskej únie. Rada Európy ako samostatná medzinárodná organizácia európskych krajín snažiaca sa o ochranu ľudských práv a posilňovanie demokracie prijala početné dohovory na zabezpečenie svojich cieľov.

DOHOVORY RADY EURÓPY

  • Európsky dohovor o ľudských právach                                       (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)

Európsky dohovor o ľudských právach

European Convention on Human Rights

  • Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania                            (European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

  • Európska sociálna charta (European Social Charter)

Európska sociálna charta – revidovaná

  • Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov              (European Charter for Regional or Minority Languages)

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov

European charter for regional or minority languages

 

  • Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín                     (Framework Convention for the Protection of National Minorities)

Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín

Framework convention for the protection of national minorities

DOKUMENTY EURÓPSKEJ ÚNIE

 

  • Charta základných práv Európskej únie                                   (Charter of Fundamental Rights of the European Union)

Charta základných práv Európskej únie

Charter of fundamental rights of the European Union