Festivalové leto s amnesty

Festivalové leto, ktoré sme začali na festivale Pohoda bude pokračovať ďalšími akciami. Počas augusta nás budete môcť stretnúť na rôznych akciách v Bratislave, Košiciach či v Banskej Bystrici. 

V Košiciach nás nájdete na rôznych akciách v rámci festivalu Leto v Parku- https://www.letovparku.sk/

V Bratislave na festivale Uprising na konci leta od 23-24 augusta : https://www.uprising.sk/sk/home.html

A tiež sa stretneme na Sliačskom rokovom lete od  16 -17.augusta : https://www.festivaly.sk/festival/sliacske-rockove-leto/8870

Na festivaloch sa budeme s Vami stretávať a informovať Vás o aktuálnej kampani Za zákaz kazetovej munície. Slovensko je jednou z mala krajín EU, ktoré majú na sklade, vyrábali alebo vyrábajú kazetovú muníciu a nepodpísali Dohovor o kazetovej munícii. Munícia sa používa na zasiahnutie viacerých cieľov naraz a kvôli ich širokému rozptylu pri zásahu nie je možné rozlíšiť vojenské ciele od civilných, takže ich dopad na obyvateľstvo býva katastrofálny. Mnohé z rozptýlených bômb nevybuchnú a stávajú sa z nich míny, ktoré mrzačia a zabíjajú ľudí ešte roky po skončení konfliktu. Kazetové bomby boli použité vo viac ako tridsiatich krajinách sveta napr. v Syrii, Afganistane, Gruzínsku, Iraku, Kambodži, Vietname, a bývalej Juhoslávii.

Amnesty International Slovensko od roku 2009 vedie kampaň za pristúpenie Slovenska k Dohovoru o kazetovej munícii. Od jej trvania sa do kampane svojim podpisom zapojili už tisícky ľudí na Slovensku. Napriek tomu  verejní predstavitelia zatiaľ verejne neprejavili podporu prijatia Akčného plánu, ktorý by viedol k podpísaniu Dohovoru. Festivaly prinášajú výborný priestor na to, aby verejnosť vyjadrila svoju podporu kampane.

Leto možno budete tráviť aj na iných miestach, kampaň budete môcť ale podporiť online: https://www.amnesty.sk/stopkazetovymbombam/