Fotoreportáž z Pakistanu zachytáva život v jednom z najhorúcejších miest na svete

Klimatická kríza je bezprecedentnou ľudskoprávnou krízou. Už teraz ničí životy miliónov ľudí, prehlbuje nerovnosti a diskrimináciu, ohrozuje uplatňovanie väčšiny našich ľudských práv a budúcnosť celého ľudstva. Úsilie štátov v boji proti klimatickým zmenám je naďalej ďaleko za tým, čo je potrebné na to, aby sa zabránilo najničivejším následkom pre ľudí a planétu. Napriek povinnostiam vyplývajúcim z medzinárodného práva sa veľkej väčšine bohatých krajín nedarí dostatočne rýchlo znižovať emisie a poskytovať rozvojovým krajinám dostatočné prostriedky a podporu na spravodlivý prechod k bezuhlíkovým ekonomikám a udržateľným spoločnostiam. 

Nová fotoreportáž Amnesty International dokumentuje život obyvateľov Jakobabádu, jedného z najhorúcejších miest na svete, a je drsnou ilustráciou vplyvu klimatických zmien na ľudské práva. Reportáž zdôrazňuje bezprostredný dosah klimatickej krízy na časť najchudobnejších ľudí na svete.

Zbierka fotografií a svedectiev s názvom „Unliveable for Humans“ ukazuje nespočetné spôsoby, akými neschopnosť kolektívne riešiť klimatickú krízu ovplyvňuje právo na zdravie, vzdelanie a zdravé životné prostredie obyvateľstva Jakobabádu. V meste, ktoré sa nachádza v provincii Sindh na juhovýchode Pakistanu žije približne 200 000 ľudí a teploty tu počas posledných štyroch letných období pravidelne prekračovali 50 °C. Najmenej štyrikrát od roku 1987 dosiahli teploty a vlhkosť vzduchu hranicu, ktorú odborníci a odborníčky označujú ako vyššiu teplotu, než akú dokáže ľudské telo zvládnuť. Jakobád je jedným z dvoch miest na svete, ktoré doteraz dosiahli tento neúnosný stav.

Viac informácií v angličtine nájdete na tomto odkaze.

Celú fotoreportáž (s anglickými popiskami) nájdete na tomto odkaze.