Francúzsko musí ukončiť stigmatizáciu Rómov a kočovníkov

Amnesty International vyzvala francúzsku vládu, aby ukončila stigmatizáciu Rómov a kočovníkov vo Francúzsku, keďže autority aj naďalej pokračujú vo vyhosťovaní stoviek ľudí do Rumunska a Bulharska vrátane demontáže okolo 300 táborov. Približne ďalších 280 Rómov bolo vyhostených do krajiny pôvodu vo štvrtok 26. augusta naviac k 216 vráteným 19. a 20. augusta. 

Podľa francúzskeho ministra pre emigráciu Erica Bessona má byť do konca augusta vyhostených okolo 800 Rómov. Tieto opatrenia nasledovali po mimoriadnom zasadnutí ministrov v júli, s účelom prediskutovať „problémy súvisiace so správaním niektorých Rómov a kočovníkov vo Francúzsku.“

Počas stretnutia sa francúzsky prezident Nicolas Sarkozy údajne vyjadril o dočasných táboroch obývaných Rómami ako o “zdrojoch kriminality“ zahrňujúcich zneužívanie detí a prostitúciu.

„Francúzski vládni predstavitelia by mali pracovať na boji proti diskriminácii, namiesto toho, aby poskytovali poburujúce vyhlásenia vykresľujúce celé komunity ako údajné zdroje trestnej činnosti, a ktoré môžu viesť k ešte väčšej diskriminácii proti Rómom a kočovníkom,“ uviedol David Diaz-Jogeix, zástupca riaditeľa Európskeho a Stredoázijského programu Amnesty International.

„Za žiadnych okolností by nikto nemal byť vrátený alebo vyhostený len preto, že je Róm.“

V júli, skôr ako vysťahovanie začalo, sa podľa odhadov približne 20,000 Rómov z východnej a strednej Európy zdržiavalo vo Francúzsku, pričom viacerí z nich v nepovolených táboroch. Členovia francúzskych kočovných spoločenstiev, z ktorých väčšina sú francúzski občania, boli tiež zasiahnutí oznámením o uzatvorení 300 dočasných táborov.

Približne 400,000 putovných francúzskych kočovníkov už je predmetom diskriminačných nariadení, ako je pravidelné hlásenie sa polícii alebo registrácia na mestskej samospráve minimálne tri roky ako podmienka pre nadobudnutie hlasovacieho práva. Podľa francúzskeho práva, všetky samosprávy s viac ako 5000 obyvateľmi musia vytvoriť povolené zastávky pre kočovníkov. V apríli 2009 tak urobilo len 25 percent všetkých samosprávnych krajov, čo viedlo k zvýšeniu počtu kočovníkov žijúcich v neoprávnených táboroch.

„Namiesto toho, aby Francúzsko robilo z Rómov a kočovníkov obetných baránkov, malo by sa plne sústrediť na vlastnú legislatívu a poskytnúť adekvátne miesta na tábory a ochranu bytového práva pre všetkých,“ povedal David Diaz-Jogeix.

Podľa medzinárodných ľudsko-právnych štandardov je francúzska vláda povinná garantovať práva všetkých osôb, vrátane Rómov a kočovníkov, na primerané bývanie. Nemôžu nikoho vysťahovať z jeho domova, aj ak to je neoprávnený príbytok, pokiaľ sa nevyčerpajú všetky ostatné alternatívy a kým to nebolo prekonzultované so všetkými obyvateľmi, ktorých sa to týka. Vysťahovanie môže byť vykonané iba v prípade, ak bola vykonaná vhodná právna ochrana; je poskytnuté vhodné náhradné ubytovanie a presťahovaným obyvateľom  je ponúknuté odškodnenie za všetky straty.

Amnesty International vyzvala francúzsku vládu, aby odstránila ustanovenia francúzskeho práva, ktoré sú diskriminačné voči kočovníkom, ako je ukladanie povinnosti nosiť cestovné povolenia a obmedzenie ich hlasovacích práv.