Francúzsko vyzýva na zákaz protestov za práva palestínskej populácie

Francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin požiadal prefektúry v celej krajine, aby zakázali všetky demonštrácie na podporu práv palestínskeho obyvateľstva. Na situáciu reagoval riaditeľ Amnesty International Francúzsko Jean-Claude Samouiller:

„Zákaz všetkých demonštrácií na podporu Palestínčanov a Palestínčaniek vo Francúzsku predstavuje vážny a neprimeraný útok na právo na pokojný protest.

Vzhľadom na zverstvá páchané hnutím Hamas v Izraeli, ako aj na blokádu a intenzívne bombardovanie v pásme Gazy je dôležité, aby sa aktéri občianskej spoločnosti mohli pokojne a verejne mobilizovať. To platí obzvlášť pre aktivistov a aktivistky, ktorí a ktoré vyzývajú účastníkov konfliktu, aby rešpektovali práva civilného obyvateľstva.

Z tohto dôvodu štát nemôže systematicky zakázať pokojné demonštrácie na podporu práv palestínskeho obyvateľstva. Medzinárodné právo jasne určuje, že zákaz demonštrácií možno využiť len ako poslednú možnosť. Štátne orgány by sa mali vždy snažiť v prvom rade chrániť právo na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie.

Zákaz protestov môže byť zákonný len vtedy, ak je motivovaný predchádzaním konkrétnej hrozbe a ak sa preukáže, že žiadne iné, menej obmedzujúce opatrenie nedokáže zaručiť verejný poriadok.“

Amnesty bude situáciu sledovať aj naďalej

Amnesty International je nestranná ľudskoprávna organizácia. Organizácia chce docieliť, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. V súlade s týmto cieľom bude Amnesty International vo svojich budúcich správach skúmať nasadenie izraelskej armády v pásme Gazy v záujme určiť, či Izrael dodržiava pravidlá medzinárodného humanitárneho práva vrátane vykonávania nevyhnutných preventívnych opatrení na minimalizáciu škôd voči civilistom a civilným objektom a zdržania sa nezákonných útokov a kolektívnych trestov voči civilnému obyvateľstvu, ako to vyžaduje medzinárodné právo. Amnesty International bude naďalej sledovať aj aktivity Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín.

Prvé vyjadrenie k víkendovej eskalácii násilia v Izraeli a na OPÚ Amnesty International vydala 7. októbra 2023.

Dňa 12. októbra 2023 Amnesty publikovala ďalšie výstupy nášho pokračujúceho výskumu zameraného na eskaláciu násilia a porušovania ľudských práv v Izraeli a pásme Gazy. V prvom výstupe sme sa zamerali na niektoré vojnové zločiny a porušenia ľudských práv, ktorý sa dopustili bojovníci Hamasu a ďalších palestínskych ozbrojených skupín od 7. októbra. V druhom výstupe sa venujeme nezákonnej a nehumánnej izraelskej blokáde Gazy.

Zistite viac o našej práci