Izrael musí uvoľniť nezákonnú a nehumánnu blokádu Gazy 

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
12. OKTÓBRA 2023

Rozhodnutie Izraela o úplnom zastavení dodávok paliva do pásma Gazy spôsobí odstavenie jedinej elektrárne v pásme. Tým uvrhne viac ako 2,2 milióna ľudí, ktorým znemožňuje útek z pásma, do ešte zúfalejšej humanitárnej krízy. Úplnú blokádu Izrael uvalil súčasne s masívnym bombardovaním pásma Gazy. Izraelská armáda pri tomto bombardovaní zabila najmenej 1 350 ľudí a zranila viac ako 6 000 ľudí. 

Letecké útoky Izraela na pásmo Gazy sú odvetou za útok Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín z Gazy zo 7. októbra. Pri týchto útokoch ozbrojené skupiny vypálili rakety, ktoré neumožňujú nasmerovanie na konkrétny vojenský cieľ a vyslali bojovníkov do južného Izraela. Palestínski bojovníci tu zabili viac ako 1 200 ľudí a viac ako 2 700 ľudí zranili. Okrem toho vzali zajatcov a mnoho civilných rukojemníkov a rukojemníčok. 

„Izraelské orgány musia okamžite obnoviť dodávku elektrickej energie do pásma Gazy. Musia ukončiť drakonické obmedzenia zavedené na základe rozkazu izraelského ministerstva obrany z 9. októbra 2023. Izraelské orgány takisto musia uvoľniť nezákonnú blokádu pásma Gazy, ktorá trvá už 16 rokov. Kolektívne trestanie civilnej populácie Gazy je kruté a nehumánne – a predstavuje vojnový zločin. Izrael ako okupačná mocnosť má podľa medzinárodného práva jasnú povinnosť zabezpečiť civilnému obyvateľstvu pásma Gazy napĺňanie základných životných potrieb“ povedala generálna tajomníčka Amnesty International, Agnès Callamard. 

Odstavenie od elektriny prehĺbi humanitárnu katastrofu v pásme Gazy

Odstavenie od elektriny ponorilo pásmo Gazy do tmy a prehĺbi pretrvávajúcu humanitárnu katastrofu. Ešte viac obmedzí komunikáciu a prístup k internetu. Výpadky elektriny sa tvrdo prejavia na poskytovaní základných služieb, prístupe k čistej vode a spôsobia katastrofu verejného zdravia. Nemocnice v Gaze už vyčerpali svoje kapacity a zásoby. Bez elektriny pritom nebudú môcť používať životne dôležité lekárske vybavenie. Lekársky personál nemocníc pritom už teraz zápasí pri ošetrovaní a operovaní tisícov ľudí vážne zranených pri izraelských útokoch. Odstavenie od elektriny zároveň ohrozí životy pacientov a pacientok vrátane ľudí s chronickými ochoreniami a ľudí v intenzívnej zdravotnej starostlivosti vrátane novorodencov odkázaných na zdravotné prístroje. 

Izraelský minister obrany dnes (12. októbra) uviedol, že Izrael neobnoví dodávky energie a nedovolí dovoz vody ani paliva do pásma Gazy, kým Hamas neprepustí rukojemníkov a rukojemníčky. Týmto výrokom otvorene priznáva, že Izrael k týmto krokom pristúpil s cieľom potrestať civilné obyvateľstvo Gazy za činy palestínskych ozbrojených skupín. Amnesty International opakovane zdôrazňuje, že palestínski civilisti a civilistky nenesú zodpovednosť za zločiny Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín. Izrael ich podľa medzinárodného práva nesmie trestať a spôsobovať im utrpenie za činy, na ktorých sa nijako nepodieľali ani nemohli o nich rozhodovať. 

„Ohavné hromadné zabíjanie izraelských civilistov a civilistiek a ďalšie vážne porušenia ľudských práv a medzinárodného práva zo strany Hamasu a palestínskych ozbrojených skupín neospravedlňujú Izrael od dodržiavania svojej povinnosti rešpektovať medzinárodné humanitárne právo a chrániť civilistov a civilistky. Kolektívne trestanie civilného obyvateľstva Gazy neprinesie spravodlivosť obetiam vojnových zločinov, ktoré spáchali palestínske ozbrojené skupiny. Rovnako neprinesie ani bezpečnosť civilnému obyvateľstvu v Izraeli,“ zdôraznila Agnès Callamard. 

Útoky na hraničný priechod Rafah a civilnú infraštruktúru

Amnesty International znepokojujú aj opakované útoky na hraničný priechod Rafah (do Egypta). Organizácia vyzýva Izrael, aby umožnil vytvorenie humanitárnych koridorov na dodávanie humanitárnej pomoci do Gazy. Izrael tiež musí umožniť bezpečný prechod zraneným osobám a civilistom, ktorí chcú utiecť pred ozbrojeným konfliktom. Amnesty International nalieha na medzinárodné spoločenstvo, aby sa usilovalo o dosiahnutie dohody o humanitárnych koridoroch.  

Izraelské orgány sa musia zdržať nezákonných útokov, pri ktorých dochádza k zabitiu alebo zraneniu civilistov a civilistiek. Rovnako sa musí zdržať ničenia obytných domov a civilnej infraštruktúry. Izraelskí predstavitelia sa musia zdržať podnecovania k násiliu proti Palestínčanom a Palestínčankám na okupovanom Západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema. Izraelskí predstavitelia musia zaručiť bezpečnosť všetkým civilistkám a civilistom, ktorí žijú pod izraelskou kontrolou. Všetky palestínske ozbrojené skupiny v Gaze musia bezpodmienečne a okamžite prepustiť všetkých civilných rukojemníkov a rukojemníčky. 

Amnesty International v súčasnosti analyzuje izraelské nálety v Gaze vrátane náletu na obytnú budovu v štvrti al-Zeitoun. Pri tomto nálete zahynulo 15 členov a členiek jednej rodiny. Medzi obeťami bolo sedem detí – päť súrodencov a ich dvaja bratranci, ako aj ich starí rodičia. Organizácia ďalej analyzuje aj nálet, ktorý zničil výškovú budovu Palestine Tower (Burdž Filistín) vo štvrti al-Rimal v Gaze, a bombardovanie trhoviska plného ľudí v utečeneckom tábore Džabalia, pri ktorom zahynulo najmenej 69 ľudí vrátane najmenej 15 detí. 

Izrael a palestínske ozbrojené skupiny musia chrániť civilné obyvateľstvo

Amnesty International vyzýva Izrael a palestínske ozbrojené skupiny, aby prijali všetky dostupné preventívne opatrenia na ochranu civilného obyvateľstva v súlade so svojimi povinnosťami, ktoré im ukladá medzinárodné humanitárne právo. 

Tento výstup patrí k sérii článkov Amnesty International o stupňujúcom sa násilí a porušovaní ľudských práv v Izraeli, pásme Gazy a na ostatných miestach na Okupovaných palestínskych územiach. Dňa 12. októbra 2023 Amnesty International uverejnila svoje prvé zistenia o vojnových zločinoch spáchaných Hamasom a inými palestínskymi ozbrojenými skupinami. Súčasťou zistení boli aj hromadné mimosúdne popravy, zadržiavanie rukojemníkov a rukojemníčok a odpaľovanie rakiet, ktoré neumožňujú nasmerovanie na konkrétny vojenský cieľ. Postupne pribúdajú nové dôkazy o porušeniach ľudských práv v južnom Izraeli. Amnesty International bude preto naďalej pokračovať v ich skúmaní s cieľom určiť celý rozsah spáchaných zločinov podľa medzinárodného práva. 

Pozadie 

Izrael od roku 2007 uvalil pozemnú, vzdušnú a námornú blokádu na pásmo Gazy. Touto blokádou kolektívne trestá celú jeho populáciu. Súčasné boje sú od začiatku blokády šiestou veľkou vojenskou konfrontáciou Izraela a ozbrojených skupín z pásma Gazy. 

Dňa 9. októbra izraelský minister obrany Joav Gallant oznámil „úplné obliehanie Gazy… Žiadna elektrina, žiadne potraviny, žiadna voda, žiadny plyn – všetko je uzavreté.“ Ide o súčasť odvetného útoku izraelskej armády po útoku Hamasu a ďalších palestínskych ozbrojených skupín, ktoré zabili 1 200 ľudí.  

V júni Amnesty International zverejnila svoje zistenia týkajúce sa izraelských útokov v pásme Gazy z mája 2023. Organizácia zistila, že Izrael nezákonne ničil palestínske domy, často bez opodstatnenia vojenskou nevyhnutnosťou. Takýto čin predstavuje formu kolektívneho trestu voči civilnému obyvateľstvu. 

Vo výskumnej správe z februára 2022 Amnesty International opísala, ako sa izraelské sily Gaze, na Západnom brehu Jordánu a v Izraeli dopúšťajú činov, ktoré zakazuje Rímsky Štatút Medzinárodného trestného súdu a Dohovor o apartheide. Tieto činy sú súčasťou rozsiahlych a systémových útokov Izraela na palestínske civilné obyvateľstvo. Cieľom týchto útokov je udržať režim útlaku a nadvlády nad Palestínčanmi a Palestínčankami. Izrael sa týmto konaním dopúšťa apartheidu, ktorý je zločinom proti ľudskosti. 

V januári 2006 Amnesty International vyzvala hnutie Hamas, aby sa jednoznačne zaviazalo dodržiavať medzinárodné právo, rešpektovalo práva všetkých Palestínčanov a Palestínčaniek naprieč politickým spektrom a zastavilo útoky na izraelských civilistov a civilistky.  

Organizácia v marci 2019 vyzvala hnutie Hamas, aby ukončilo násilné zásahy svojich bezpečnostných síl proti pokojným demonštrantom, aktivistkám, obrancom ľudských práv a miestnym novinárkam a vyvodilo zodpovednosť za zločiny, ktoré voči nim hnutie spáchalo.  

V správe vydanej v máji 2015 Amnesty International odhalila, že počas izraelskej vojenskej ofenzívy proti Gaze v júli a auguste 2014 uskutočnili sily Hamasu brutálnu kampaň únosov, mučenia a nezákonného zabíjania Palestínčanov a Palestínčaniek obvinených z „kolaborácie“ s Izraelom a ďalších osôb.  

Amnesty bude situáciu sledovať aj naďalej 

Amnesty International je nestranná ľudskoprávna organizácia. Organizácia chce docieliť, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. V súlade s týmto cieľom bude Amnesty International vo svojich budúcich správach skúmať nasadenie izraelskej armády v pásme Gazy v záujme určiť, či Izrael dodržiava pravidlá medzinárodného humanitárneho práva vrátane vykonávania nevyhnutných preventívnych opatrení na minimalizáciu škôd voči civilistom a civilným objektom a zdržania sa nezákonných útokov a kolektívnych trestov voči civilnému obyvateľstvu, ako to vyžaduje medzinárodné právo. Amnesty International bude naďalej sledovať aj aktivity Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín. 

Prvé vyjadrenie k víkendovej eskalácii násilia v Izraeli a na OPÚ Amnesty International vydala 7. októbra 2023. 

Dňa 12. októbra 2023 Amnesty publikovala prvý výstup nášho pokračujúceho výskumu zameraného na eskaláciu násilia a porušovania ľudských práv v Izraeli a pásme Gazy. Vo výstupe sme sa zamerali na niektoré vojnové zločiny a porušenia ľudských práv, ktorý sa dopustili bojovníci Hamasu a ďalších palestínskych ozbrojených skupín od 7. októbra.  


Prečítajte si o našej práci viac