Globálne moratórium na trest smrti je na dosah ruky

Amnesty International s nadšením víta výzvu Výboru OSN pre ľudské práva na globálne moratórium na trest smrti, pričom túto iniciatívu považuje za historický krok smerom k zrušeniu popráv na celom svete. Predpokladá sa, že Valné zhromaždenie, teda orgán, v ktorom sú zastúpené všetky členské štáty OSN, rezolúciu schváli na svojom plenárnom zasadnutí v decembri tohto roku.

Toto prelomové rozhodnutie získalo podporu naprieč regiónmi. Rezolúcia bola prijatá 99 hlasmi, 52 štátov bolo proti, 33 členov sa hlasovania zdržalo. Hoci rezolúcia Valného zhromaždenia nebude právne záväzná, bude silným morálnym a politickým záväzkom.

„Amnesty International vyzýva všetky krajiny, aby zaviedli moratórium na popravy hneď ako Valné zhromaždenie OSN schváli túto rezolúciu koncom tohto roku,“ uviedla generálna sekretárka AI Irene Khanová. „Zavedenie moratória na tresty smrti je dôležitým nástrojom na presvedčenie tých štátov, ktoré stále popravujú, aby sa zúčastnili celosvetovej debaty a opätovne posúdili svoje zákony vzťahujúce sa k tomuto trestu,“ dodala.

Podľa Amnesty trest smrti zatiaľ zrušilo 133 štátov. Len 25 krajín vykonalo tresty smrti v roku 2006. Až 91 percent všetkých popráv v minulom roku vykonali v Číne, Iránu, Iraku, Pakistane, Sudáne a USA. Oficiálne počty popráv na celom svete sa v roku 2006 znížili – z celkového počtu najmenej 2148 v roku 2005 na najmenej 1591 v roku 2006. V 55 krajinách sveta bolo v roku 2006 odsúdených na trest smrti najmenej 3861 ľudí.

Amnesty International sa stavia proti trestu smrti vo všetkých prípadoch a za všetkých okolností, považuje ho za kruté a nezvratné porušenie ľudských práv. Nepodarilo sa preukázať, že by trest smrti mal väčší preventívny účinok než napríklad doživotný trest.

Aj Vy môžete svojím podpisom prispieť k tomu, aby bola rezolúcia OSN o globálnom moratóriu na trest smrti schválená! Viac informácií nájdete v tomto článku.