Guantanámo: Desaťročie porušovania ľudských práv

Zlyhanie americkej vlády zatvoriť väznicu na základni Guantanámo zanecháva toxické dedičstvo pre ľudské práva v krajine, povedala Amnesty International na desiate výročie prvých transferov osôb do notoricky známeho amerického väzenia.

V správe publikovanej AI, Guantanámo: Desaťročie porušovania ľudských práv, Amnesty International zdôrazňuje nezákonné zaobchádzanie s väzňami v Guantanáme a uvádza dôvody, prečo detenčné centrum aj naďalej predstavuje útok na ľudské práva.

„Guantanámo symbolizuje 10 rokov zlyhania USA rešpektovať ľudské práva ako odpoveď krajiny na útoky z 11. septembra. Už od prvého dňa vzniku Guantanáma porušila americká vláda ľudské práva. Toto zlyhanie pokračuje aj naďalej, “povedal výskumník AI Rob Freer.

Aj napriek sľubu prezidenta Obamu zavrieť väznicu Guantanámo do 22. januára 2010, v polovici decembra 2011 tam bolo stále držaných 171 mužov. Z tých väzňov, ktorí boli na Guantanámo poslaní 11. januára 2002, je stále uväznených dvanásť. Jeden z nich si odpykáva doživotie, potom čo bol v roku 2008 odsúdený vojenskou komisiou. Zvyšní 11 uväznení ešte neboli obvinení.

Obamovej administratíva prijala stratégiu globálnej vojny, ktorá bola vytvorená počas Bushovej vlády. Administratíva z januára 2010 presadzovala, že štyri desiatky väzňov Guantanáma by nemali byť stíhaní ani prepustení, ale mali by ostať v neobmedzenej vojenskej väzbe – bez obvinenia a súdu na základe jednostrannej  interpretácie vojnového práva zo strany USA.

„Pokiaľ USA neadresuje tieto zadržiavania ako ľudskoprávny problém, bude dedičstvo Guantanáma žiť, bez ohľadu na to, či väzenské zariadenie bude zatvorené alebo nie,“povedal Rob Freer. Väznica Guantánamo, ktorá sa nachádza na americkej námornej základni na Kube, sa po svojom otvorení stala symbolom mučenia a iného zlého zaobchádzania.  Väznica bola otvorená 4 mesiace po útokoch z 11.septembra.

Dodnes sú vo väzení držané osoby, ktoré boli pred presunom do Guantanáma mučené. Podľa medzinárodného práva, bola za zločiny spáchané v rámci programu tajných väzení riadených prezidentom vyvodená malá alebo žiadna zodpovednosť. Americká vláda pravidelne zabraňovala pokusom bývalých väzňov domáhať sa odškodnenia za tieto porušenia.

Za 10 rokov, bol len 1 zo 779 zadržiavaných na základni premiestený do USA kvôli trestnému stíhaniu federálneho súdu. Iní čelili nespravodlivým procesom vedenými vojenskou komisiou. Administratíva má v súčasnosti v úmysle žiadať o trest smrti voči šiestim väzneným v týchto procesoch.

Obamova administratíva je obviňovaná zo zlyhania zavrieť väznicu Guantanámo, čo prispelo aj k zlyhaniu USA dodržiavať medzinárodné ľudskoprávne princípy.

“Podľa medzinárodného práva, vnútroštátne zákony a politiku nemožno použiť ako dôvody k porušeniu ľudskoprávnych záväzkov. Medzinárodné právo požaduje, aby sa našlo riešenie, nie výhovorky, ” povedal Rob Freer.