Filters applied

90 results

Sort by
Afganistan

Smrť v spomalenom zábere

Amnesty International dnes vydáva správu s názvom Smrť v spomalenom zábere, v ktorej sa venuje porušovaniu ľudských práv žien a dievčat v Afganistane pod vládou Talibanu. Výskumný tím Amnesty viedol v marci 2022 rozhovory s viac ako 100 afganskými ženami a dievčatami v 20 z 34 provincií Afganistanu...
Diskriminácia žien a dievčat

Práva žien sú na Slovensku systematicky porušované, upozorňuje Amnesty Slovensko na Medzinárodný deň žien

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO 8. MARCA 2021 Ľudskoprávna organizácia upozorňuje, že pre ženy na Slovensku je čoraz ťažšie uplatňovať si ľudské práva, a to nielen v dôsledku vplyvov pandémie. Môžu za to škodlivé či nedostatočné politiky, ako je obmedzovanie prístupu k interrupciám,...
Diskriminácia žien a dievčat

Práva žien

Prehľad Práva žien sú ľudské práva Všetci a všetky máme nárok na ľudské práva. Tieto práva zahŕňajú právo na život bez násilia a diskriminácie; právo na najvyššiu možnú úroveň fyzického a duševného zdravia; právo na vzdelanie; právo vlastniť majetok; volebné právo či právo zarábať rovnakú mzdu za...
Diskriminácia žien a dievčat

Čo robíme

Amnesty International bráni ľudské práva a slobody obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Naším cieľom je, aby každý človek požíval ľudské práva, ktoré nám všetkým prináležia od narodenia a v mnohých prípadoch sa nám to aj darí. Každý tretí z prípadov, ktorým sa venujeme, sa končí...