Holandská polícia porušuje právo na protest

Amnesty International Holandsko nedávno zverejnila novú výskumnú správu s názvom Nekontrolovaná moc: Kontroly totožnosti a zhromažďovanie údajov o pokojných protestujúcich v Holandsku (k dispozícii na tomto odkaze). Podľa zistení organizácie Holandská polícia porušuje právo na protest a svojím správaním podkopáva právo na súkromie. Metódy policajného dohľadu a nezákonné monitorovanie pokojných demonštrantov a demonštrantiek porušuje vnútroštátne aj medzinárodné právne predpisy a normy v oblasti ľudských práv.

Podľa riaditeľky Amnesty International Holandsko, Dagmar Oudshoorn, konanie polície odrádza ľudí od účasti na protestoch. „Polícia od pokojných protestujúcich pravidelne vyžaduje, aby sa identifikovali preukazmi totožnosti. [Bezdôvodné] kontroly dokladov totožnosti porušujú právo na súkromie a slobodu zhromažďovania. Príslušníci a príslušníčky polície majú pri rozhodovaní, koho na proteste skontrolujú, široký manévrovací priestor. Táto právomoc vytvára vážne riziko svojvoľného konania a diskriminácie, ako napríklad na základe posudzovania ľudí podľa ich (domnelých) etnických čŕt,“ uviedla Oudshoorn.

Monitorovanie protestujúcich nad rámec zákonných povinností pôsobí zastrašujúco

Každá osoba, ktorá sa chce v Holandsku zúčastniť protestu, riskuje, že ju bude monitorovať polícia. Polícia má príliš široké a nejasné právomoci. Amnesty International uskutočnila od septembra 2020 do novembra 2022 rozhovory s 50 demonštrantmi a demonštrantkami. Výskum odhalil širokú škálu zastrašujúcich policajných opatrení. Správa uvádza niekoľko metód, ktoré polícia používa na identifikáciu a sledovanie demonštrantov vrátane nezákonných kontrol preukazov totožnosti, monitorovania aktivít na sociálnych sieťach, snímania protestov dronmi, infiltrácie skupinových komunikačných aplikácií či neohlásených návštev v bydlisku demonštrujúcich.

Jeden z protestujúcich, Robert, v rozhovore pre Amnesty International uviedol, že počas protestu proti rasizmu sa spolu s ďalšími troma ľuďmi ocitol v obkľúčení deviatich policajtov. „Povedali nám, že robíme niečo zakázané. Chceli vidieť naše preukazy totožnosti. Odvolávali sa pritom iba na svoju mocenskú pozíciu. Veľmi rýchlo som im odovzdal svoj preukaz. Podobný prístup som zažil aj pri iných protestoch. Podľa mojich skúseností je kontakt s políciou a úradmi zastrašujúci a frustrujúci,“ uviedol Robert.

Taktiky polície sú diskriminačné a nezákonné

Používanie súčasných postupov vedie ku kontrole niektorých skupín protestujúcich omnoho častejšie ako v prípade iných. Tieto skupiny tak čelia diskriminačným a inak nezákonným policajným zásahom. Amnesty International v správe zároveň konštatuje, že polícia nedodržiava zákon o povinnej identifikácii z roku 2003. Podľa zákona je povolené vykonávať kontroly totožnosti len v takých prípadoch, keď je to potrebné na vykonávanie policajnej funkcie. Podľa správy sú súčasné policajné postupy v Holandsku v priamom v rozpore s právnymi predpismi.

Protestovanie je ľudské právo, nie výsada. Namiesto utajovaného monitorovania pokojných demonštrantov a demonštrantiek by sa polícia mala zamerať na uľahčenie pokojného priebehu verejných zhromaždení. Štátne orgány musia zastaviť nezákonné monitorovanie pokojných protestujúcich. Kontroly preukazov totožnosti by mali vykonávať len vtedy, ak existuje dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu závažného trestného činu,“ dodala Oudshoorn.

Zistite viac o našej práci