Izrael musí zrušiť pokyn na evakuáciu severnej Gazy

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
13. októbra 2023

Izraelská armáda obyvateľstvu severnej Gazy a mesta Gaza nariadila „evakuáciu“ na juh pásma Gazy. Podľa Amnesty International toto nemožno považovať za účinné varovanie pred útokmi. Tzv. evakuácia by tiež mohla viesť k nútenému vysídleniu civilného obyvateľstva a teda porušeniu medzinárodného humanitárneho práva. Obyvateľstvo oblasti má strach, že vysídľovanie je ako druhá nakba.

Podľa pôvodného oznamu mali ľudia „v záujme vlastnej bezpečnosti a ochrany“ na odchod zo severu pásma Gazy 24 hodín. Nesplniteľnosť tohto pokynu potvrdil dokonca aj hovorca izraelskej armády. Izrael na základe vydania tohto rozkazu nemôže považovať severnú Gazu za zónu otvorenej paľby a to bez ohľadu na časový rámec evakuácie. Izraelské ozbrojené sily majú povinnosť prijať všetky dostupné preventívne opatrenia na minimalizáciu škôd spôsobených civilnej populácii bez ohľadu na ich lokáciu.

Od začiatku bojov bolo podľa OSN vnútorne vysídlených už viac ako 532 000 (z cca 2,2 milióna) Palestínčanov a Palestínčaniek v pásme Gazy. Niektorí ľudia museli od začiatku bojov opustiť miesto pobytu už dvakrát.

„Spojenci Izraela a štáty, ktoré krajine pomáhajú, musia urýchlene vyzvať na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a ochranu civilistov a civilistiek. Civilná populácia Gazy nesmie byť využívaná na politickú hru. Ich životy nedevalvujú na hodnote. Medzinárodné spoločenstvo sa tiež musí zdržať ďalšieho legitimizovania 16 rokov trvajúcej nezákonnej blokády. Okrem toho musia štáty zastaviť transfer zbraní, ktoré by izraelskými zložkami mohli byť použité na páchanie nezákonných útokov,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard.

Poškodené cesty, nefunkčná doprava a chaos

Cesty v severnej časti Gazy sú v dôsledku izraelských náletov vážne poškodené, v dôsledky sprísnenia blokády je v oblasti nedostatok pohonných hmôt. Humanitárny pracovník v Gaze pre Amnesty International uviedol, že evakuácia podľa neho nie je možná. „Musia mi [izraelská armáda] povedať, ako môžeme evakuovať nemocnice s pacientmi na jednotkách intenzívnej starostlivosti a všetkými, ktorí boli zranení pri nedávnych útokoch. Je to nezmysel. Nie je to možné.“

Kvôli zničeným cestám a nedostatku paliva sa záchranné tímy nemôžu dostať do oblastí severnej Gazy. Pod troskami tak ostávajú uväznená telá obetí nedávnych leteckých útokov.

„Telá, to čo z nich zostalo, sa snažíme odstrániť spod trosiek holými rukami. Som tu už tri dni. Počas bombardovania zahynulo 19 členov mojej rodiny. Doteraz sa mi podarilo vytiahnuť len telo mojej nevesty a rameno môjho syna,“ uviedol pre Amnesty International Fawzi Naffar. Fawzi prežil izraelský nálet na štvrť Šejk Radwan v meste Gaza, pri ktorom zahynulo najmenej 40 civilistov a civilistiek.

„Druhá nakba“

Väčšinu obyvateľstva Gazy tvoria potomkovia ľudí, ktorých nútene vysídlili a vyhnali v rokoch 1947 – 1949. V týchto rokoch zakladania štátu Izrael bolo prinútených opustiť svoje mestá a dediny viac ako 750 000 Palestínčanov a Palestínčaniek. Palestínska populácia tieto udalosti označuje slovom nakba (v preklade „katastrofa“). Mnohí obyvatelia a obyvateľky Gazy sa zo strachu, že situácia je „druhá nakba“, rozhodli ostať v oblasti aj napriek nebezpečiu.

„Našich rodičov vyhnali z domova v roku 1948 počas nakby. V auguste 2022 sme prišli o dom, ktorý zničili počas ofenzívy. Postavili sme si nový a aj ten nám zničili… celý život sme nepoznali nič iné ako sériu vysídlení,“ uviedol univerzitný profesor Munir Radwan.

Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard zdôraznila: „Medzinárodné spoločenstvo nesmie zostať ticho, keď izraelské sily nezákonne vyháňajú viac ako milión Palestínčanov a Palestínčaniek z domova. Izrael treba v nútenom vysídľovaní civilného obyvateľstva pásma Gazy okamžite zastaviť.“

Celú tlačovú správu si môžete v angličtine prečítať na tomto odkaze.

Amnesty bude situáciu sledovať aj naďalej 

Amnesty International je nestranná ľudskoprávna organizácia. Organizácia chce docieliť, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. V súlade s týmto cieľom bude Amnesty International vo svojich budúcich správach skúmať nasadenie izraelskej armády v pásme Gazy v záujme určiť, či Izrael dodržiava pravidlá medzinárodného humanitárneho práva vrátane vykonávania nevyhnutných preventívnych opatrení na minimalizáciu škôd voči civilistom a civilným objektom a zdržania sa nezákonných útokov a kolektívnych trestov voči civilnému obyvateľstvu, ako to vyžaduje medzinárodné právo. Amnesty International bude naďalej sledovať aj aktivity Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín. 

Prvé vyjadrenie k víkendovej eskalácii násilia v Izraeli a na OPÚ Amnesty International vydala 7. októbra 2023. 

Dňa 12. októbra 2023 Amnesty publikovala ďalšie výstupy nášho pokračujúceho výskumu zameraného na eskaláciu násilia a porušovania ľudských práv v Izraeli a pásme Gazy. V prvom výstupe sme sa zamerali na niektoré vojnové zločiny a porušenia ľudských práv, ktorý sa dopustili bojovníci Hamasu a ďalších palestínskych ozbrojených skupín od 7. októbra. V druhom výstupe sa venujeme nezákonnej a nehumánnej izraelskej blokáde pásma Gazy.

Zistite viac o našej práci