Znenie rozsudku Krajského súdu, ktorý potvrdil segregáciu rómskych detí v Šarišškých Michaľanoch

Krajský súd potvrdil verdikt súdu prvého stupňa z decembra 2011 a právoplatne rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch vzdelávaním rómskych detí v oddelených segregovaných triedach porušila zásadu rovného zaobchádzania a dopustila sa diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti.

Celý text rozsudku okresného súdu v Prešove v prípade Šarišských Michalian