Taliban sa dopustil vojnového zločinu kolektívneho trestu v afganskej provincii Pandžišír

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
8. JÚNA 2023

Amnesty International vo štvrtok 8. júna 2023 zverejnila novú výskumnú správu. Taliban sa dopustil vojnového zločinu kolektívneho trestu voči civilistom a civilistkám. K zločinu došlo v afganskej provincii Pandžšír.

Výskumná správa Amnesty má názov Vaši synovia sú v horách‘: Taliban hromadne trestá civilistov a civilistky v Pandžšíre. Správa dokumentuje závažné porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva vrátane mimosúdnych popráv, mučenia a hromadného svojvoľného zatýkania a zadržiavania. 

Potom ako Taliban v auguste 2021 prevzal kontrolu nad Afganistanom, príslušníci bezpečnostných síl predchádzajúcej afganskej vlády utiekli do Pandžšíru aj s výzbrojou a ďalším vojenským vybavením. Tam sa pridali k Národnému frontu odboja Afganistanu (National Resistance Front – NRF). Taliban sa pomstil na bojovníkoch, ktorých sa mu podarilo zajať. V snahe podriadiť si NRF a vynútiť si poslušnosť namieril svoje útoky proti civilnému obyvateľstvu v Pandžšíre. 

Na používanie krutých taktík upozornila generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard. „Krutá taktika Talibanu, ktorý útočí na civilné obyvateľstvo v Pandžšíre na základe podozrení z ich napojenia na NRF spôsobuje rozsiahle utrpenie a strach.

Zoznam vojnových zločinov, ktorých sa Talibav dopustil v Pandžšíre, je nesmierne rozsiahly

„Zoznam vojnových zločinov a iných porušení medzinárodného humanitárneho práva, ktorých sa Taliban dopustil v Pandžšíre, je rozsiahly. Ide o mimosúdne popravy, mučenie, zadržiavanie rukojemníkov, nezákonné zadržiavanie a podpaľovanie civilných obydlí. Každý z týchto činov je ohavný, pričom súhrnne tieto praktiky predstavujú zločin kolektívneho trestu. Ten je uznaný ako samostatný vojnový zločin. Tisíce ľudí sa ocitli pod pretrvávajúcim útlakom Talibanu, ktorého cieľom je zjavne zastrašovať a trestať. Taliban musí okamžite ukončiť zámerné útoky na civilné obyvateľstvo v Pandžšíre,“ zdôraznila Callamard

Taliban svojvoľne zatýkal všetkých mužov a starších chlapcov v celých dedinách. Zatknutých ľudí zadržiaval bez akýchkoľvek obvinení a podroboval ich bitiu a inému násilnému zaobchádzaniu. Okrem toho v Pandžšíre ako na jedinom mieste v celom Afganistane zaviedol zákaz nočného vychádzania. Zároveň obsadil civilné príbytky a obmedzil prístup pastierov na tradičné pastviny. 

Výskumná správa zaznamenáva niekoľko prípadov hromadných mimosúdnych popráv bojovníkov NRF Talibanom. V jednom prípade v septembri 2022 popravil Taliban najmenej šesť ľudí – pričom je možné, že ich bolo deväť – na svahu hory neďaleko Darea Hazara, ktorá je súčasťou dediny Počava v okrese Darah. Získané informácie a dáta jasne dokazujú, že Taliban sa dopustil vojnového zločinu kolektívneho trestu.

Obeťami mimosúdnych popráv bývajú farmári a pastieri

Najmenej v troch prípadoch Taliban umučil na smrť civilistov, ktorých zatkol v okresoch Bazarak a Rokha. Boli to farmári a chovatelia dobytka, ktorí v rámci tradičného spôsobu chovu v lete vyháňali dobytok na pastvu do hôr. Títo chovatelia sa domnievali, že majú od miestnych predstaviteľov Talibanu povolenie na prístup do oblastí horských pastvín. 

Amnesty získala dôkazy aj o ďalších príkladoch kolektívneho tre trestania civilistov a civilistiek v Pandžšíre. Taliban sa nevyhýbal zatýkaniu rodín mužov upodozrievaných z toho, že sú bojovníkmi NRF, hromadnému zadržiavaniu civilného obyvateľstva, mučeniu a nezákonnému zabíjaniu pastierov. Amnesty International zdokumentovala aj zastrašovacie taktiky Talibanu. Patrí medzi ne dlhodobé obmedzovanie pohybu ako aj ničenie a zabavovanie majetku civilného obyvateľstva.

Amnesty International vyzýva orgány Talibanu, aby vyšetrili zdokumentované prípady a v odôvodnených prípadoch zabezpečili spravodlivé súdne procesy pred bežnými civilnými súdmi. Keďže však Taliban nebol ochotný ani schopný viesť skutočné vyšetrovanie alebo postaviť pred spravodlivý súd všetkých príslušníkov svojich síl, Amnesty International opätovne vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby vytvorila nezávislý medzinárodný mechanizmus na vyvodenia zodpovednosti so zameraním na zachovanie dôkazov pre budúce súdne procesy vrátane trestného stíhania, ako aj na účely verejného podávania správ a monitorovania diania v oblasti. 

Prečítajte si viac o našej práci