Zničenie priehrady Kachovka si vyžaduje naliehavú medzinárodnú reakciu

Na zničenie priehrady Kachovka v časti južnej Ukrajiny okupovanej Ruskom reagovala Marie Struthers, regionálna riaditeľka pre východnú Európu a Strednú Áziu. „Po zničení priehrady Kachovka voda zaplavuje mestá a dediny v oblasti dolného toku rieky Dneper. Situácia so sebou prináša obrovské škody pre ľudí i životné prostredie. Ide o obrovskú humanitárnu katastrofu, pri ktorej sa medzinárodné spoločenstvo musí spojiť s cieľom postaviť zodpovedných pred súd.

Medzinárodné humanitárne právo stanovuje osobitné pravidlá na ochranu priehrad, keďže ich zničenie predstavuje vážne nebezpečenstvo pre civilné obyvateľstvo. Zničenie priehrady Kachovka doslova otvorilo stavidlá humanitárnej a environmentálnej katastrofe. To ohrozuje život, bezpečnosť a celkovú životnú situáciu desiatok, ak nie stoviek tisíc ľudí žijúcich v dosahu záplavových vôd.“

Zničenie priehrady Kachovka ohrozuje miestne obyvateľstvo

„Zatiaľ čo voda uvoľnená z priehrady zaplavuje obrovské územie po prúde rieky, vyššie proti prúdu pripraví obyvateľstvo o bezpečné zásobovanie vodou, a to aj vo veľkých mestách a na Krymskom polostrove, ktorý je pod ruskou okupáciou. Obzvlášť znepokojujúce sú obavy z potenciálne katastrofálnych následkov na jadrovú elektráreň v Záporoží. Tá je tiež pod ruskou kontrolou a pri rozhodujúcej údržbe sa spolieha na vodu z Dnepra.

Orgány na všetkých stranách musia uprednostniť evakuáciu a bezpečnosť civilného obyvateľstva zasiahnutého zničením priehrady. Okrem toho musia podniknúť kroky na minimalizovanie ďalších dôsledkov.

Bezodkladne sa musí uskutočniť nezávislé a nestranné vyšetrovanie okolností, za akých došlo k zničeniu Kachovskej priehrady. Znovu tiež vyzývame, aby všetky osoby podozrivé zo zodpovednosti za agresiu, vojnové zločiny a iné zločiny podľa medzinárodného práva boli postavené pred súd v spravodlivom súdnom procese a aby obete a pozostalí dostali plné odškodnenie.“

Amnesty International od začiatku ruskej invázie na Ukrajine dokumentuje vojnové zločiny a porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané počas ruskej agresie na Ukrajine. Amnesty International považuje ruskú inváziu na Ukrajinu za akt agresie a vyzýva Ruskú federáciu na jej okamžité a bezpodmienečné zastavenie. Všetky doteraz publikované výstupy Amnesty International vrátane aktualizovaných správ, reportáží a výskumov nájdete na tomto odkaze

Prečítajte si viac o našej práci