Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje globálnu pozornosť

Pri príležitosti dnešného Svetového dňa životného prostredia zverejnila Amnesty International správu s názvom Pálčivý problém: Extrémne horúčavy a právo na zdravie v Pakistane. Správa skúma vplyv aktuálnej vlny extrémnych horúčav v tejto juhoázijskej krajine na zdravie ľudí a porušovanie ich ľudských práv.

Situáciu komentovala Dinushika Dissanayake, regionálna riaditeľka Amnesty International pre Južnú Áziu.

„Pakistan čelí klimatickej kríze v prvej línii a jeho obyvateľstvo je zjavnou obeťou klimatickej nespravodlivosti. Napriek malému pričineniu sa o klimatickú zmenu čelia obyvatelia tejto krajiny neúmerne závažným dôsledkom, ktoré ohrozujú ich životy. Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje globálnu pozornosť a naliehavé kroky. Bohatšie krajiny preto nesmú podceniť dôležitosť úlohy, ktorú pri riešení tohto problému zohrávajú.“

Správa Pálčivý problém obsahuje aj komplexný súbor odporúčaní pre pakistanskú vládu a medzinárodné spoločenstvo. Organizácia vyzýva pakistanské orgány, aby vykonali prieskum potrieb ľudí v súvislosti s vlnami horúčav. Zamerať by sa pri tom mali na najväčšmi ohrozené časti obyvateľstva. S ich účasťou by následne mali pripraviť a realizovať akčné plány, predovšetkým v oblasti sociálnej ochrany. Všetky tieto opatrenia si vyžadujú značné finančné zdroje a medzinárodné spoločenstvo sa preto musí spojiť, aby zabezpečilo ich dostupnosť.

Je veľmi dôležité, aby bohaté štáty, ktoré za klimatickú krízu nesú najväčšiu zodpovednosť, poskytli finančné prostriedky na podporu adaptácie ľudí. Okrem toho by mali prispieť aj na nápravu škôd, ktoré ľudia utrpeli alebo utrpia v budúcnosti v dôsledku vĺn extrémnych horúčav v krajinách, ako je Pakistan. Táto správa nám pripomína deštrukciu spôsobenú nezodpovednými krokmi vlád, predovšetkým bohatých krajín. Tie sa zároveň stavajú proti rýchlemu a spravodlivému prechodu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie. Tieto štáty preto musia zabezpečiť, aby spôsobené škody neboli nezvratné. Zároveň musia s nasadením pracovať v záujme dosiahnutia klimatickej spravodlivosti v súlade so svojimi záväzkami v oblasti ľudských práv,“ dodala Dissanayake.

Celé znenie správy nájdete v anglickom jazyku na tomto odkaze.

Prečítajte si viac o našej práci