Maďarsko nechráni obete sexuálneho násilia

„Pracujem ako sudkyňa dvadsať rokov, ale poviem vám pravdu: Keby ma znásilnili, nehlásila by som to.“ Nelichotivým priznaním pre celý systém spravodlivosti začína 20 stranová správa AI o systematickom zvyhávaní maďarskej vlády a úradov chrániť obete sexuálneho násilia a znásilnenia v domácnostiach. V dvoch tretinách prípadov sexuálneho násilia v Maďarsku obeť pozná útočníka. Je ním člen rodiny, alebo známy obete. 

Za sexuálne násilie je však súdené len malé percento páchateľov. Prispievajú k tomu aj predsudky verejnosti, ľahostajnosť vlády a nedostatky v legislatíve, ktoré neumožňujú obetiam efektívne sa domáhať spravodlivosti.

Znásilnenie v manželstve bolo v Maďarsku uznané za trestné až v roku 1997. V spoločnosti stále prevažujú názory, podľa ktorých nie je vynútený sex v manželstve ničím proti pravidlám alebo, že ženy mužov k sexu provokujú. Podľa výskumov verejnej mienky v roku 2006, 62 % opýtaných nevedelo, že znásilnenie v manželstve je trestný čin.

Veľké percento prípadov sa pred súd vôbec nedostane. Obete prípad nenahlásia, lebo sa obávajú ponižujúceho vyšetrovania, alebo hrozieb páchateľa. Niektoré prípady polícia nevyšetrí dostatočne a obvinenie vyhlási za falošné. Obete a svedkovia potom pod tlakom sťahujú svoje výpovede.

AI vyzýva maďarskú vládu, aby štát dôsledne vyšetroval všetky hlásené prípady znásilnení a sexuálneho násilia, aby poskytol obetiam pomoc a tiež aby vláda iniciovala programy, ktoré budú o probléme informovať a pomáhať odbúravať predsudky.

 

 AI SK madarsko cela sprava.pdf