Maryland by mal zrušiť trest smrti

Americký štát Maryland do konca tohto roka zruší trest smrti. Urobí tak na odporúčania Marylandskej komisie, ktorú okrem iných tvoria predstavitelia verejnosti, senátu, bývalí odsúdenci či príbuzní popravených. Odporúčania komisie sa majú stať súčasťou marylandskej legislatívy najneskôr 15. decembra 2008. 

Predseda komisie Benjamin Civiletti v súvislosti so zverejnením odporúčania povedal: „Dúfam, že odporúčanie komisie bude mať presvedčivú hodnotu pred legislatívou.“ Podľa Civilettiho je systém trestu smrti, ktorý štát Maryland uplatňuje, nefunguje a je „svojvoľný a nevypočitateľný“. Marylandská komisia trestu smrti bola založená v máji 2008 s cieľom preskúmať faktory týkajúce sa popráv v tomto štáte.

Amnesty International (AI) uvítala hlasovanie komisie v prospech zrušenia trestu smrti a s nádejou očakáva zavedenie tohto odporúčania do praxe. Trest smrti považuje za deštruktívny a nezvratný. V spojitosti s trestom smrti poukazuje na riziko nenapraviteľnej chyby, psychologické a sociálne následky, ako i finančnú náročnosť prevedenia popráv. Podľa AI je trest smrti zjednodušenou odpoveďou na komplexné problémy, pričom neponúka žiadne vysvetlenia. Doteraz sa tiež nedokázalo, že by mal trest smrti odstrašujúci účinok.

Trest smrti v praxi alebo v právnej podobe do dnešného dňa zrušilo 137 krajín. V súčasnosti v USA trest smrti prevádzkuje 36 štátov. Od roku 1977 USA previedlo 1131 popráv. V roku 2008 Spojené štáty popravili 32 odsúdencov, z toho polovicu popráv vykonali v štáte Texas.