Masové hroby v Iziume sú strašnou pripomienkou následkov ruskej agresie

„Amnesty International už v marci bila na poplach v súvislosti s osudom civilistov a civilistiek žijúcich v meste Izjum, ktoré bolo od štvrtého dňa ruskej invázie na Ukrajinu pod neustálym útokom ruských síl. Nálezy [masových hrobov] potvrdzujú naše najtemnejšie obavy. Ľudia na Ukrajine a celom svete si zaslúžia vedieť ako zomreli ľudia, ktorých pochovali v lese pri Izjume. Páchatelia musia niesť zodpovednosť za každé nezákonné zabitie či iný vojnový zločin. Preživší a rodiny obetí majú právo na odškodnenie,“ uviedla v piatok 16. septembra Marie Struthers, regionálna riaditeľka Amnesty International pre východnú Európu a Strednú Áziu.

Struthers reagovala na správu o náleze masového pohrebiska, ktoré objavila ukrajinská armáda v Charkovskej oblasti potom, ako po mesiacoch ruskej okupácie znovu dobyla mesto Izjum. Ukrajinské orgány oznámili, že v blízkom lese objavili improvizované pohrebisko s ostatkami viac ako 440 nedávno pochovaných obetí. Podľa ukrajinského komisára pre otázky osôb nezvestných za zvláštnych okolností Oleha Kotenka bolo pohrebisko narýchlo vykopané v súvislosti s početnými obeťami ruskej agresie (vrátane obetí intenzívneho ostreľovania), ktoré prišli o život vo februári a marci 2022.

Satelitná snímka zobrazujúca oblasť v meste Izjum zničenú ruskými útokmi dňa 12. marca 2022.

Správa korešponduje s fotografiami a svedectvami novinárov pôsobiacich v tejto oblasti, ktorí uviedli, že na niekoľkých drevených krížoch nad hrobmi sú uvedené mená predpokladaných obení. Vo väčšine prípadov sú hroby označené iba číslami vrátane masového hrobu, na ktorom je uvedená iba informácia, že je v ňom pochovaných 17 ukrajinských vojakov.

Amnesty International opätovne vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby Ukrajine poskytlo zdroje potrebné na vedenie vyšetrovania a zabezpečovanie dôkazov o tom, ako zahynuli ľudia pochovaní pri Izjume títo ľudia zahynuli a kto je za ich smrť zodpovedný. „Páchatelia a objednávatelia zločinov podľa medzinárodného práva by si mali uvedomiť, že [na vojnové zločiny] neexistuje premlčacia doba a spravodlivosť ich dostihne. Spravodlivosť pre obede a ich rodiny môže byť dosiahnutá iba v prípade, že súdne procesy s osobami podozrivými zo spáchania vojnových zločinov budú prebiehať v súlade s medzinárodnými právnymi normami,“ doplnila Struthers.

Dvojica kráčajúca pred zničenou budovou v meste Izjum, 11. septembra 2022
FOTO: Juan Barreto/AFP/Getty Images

Amnesty International od začiatku ruskej invázie na Ukrajine dokumentuje ruské vojnové zločiny a porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané počas ruskej agresie na Ukrajine. Amnesty International považuje ruskú inváziu na Ukrajinu za akt agresie a vyzýva Ruskú federáciu na jej okamžité a bezpodmienečné zastavenie. Všetky doteraz publikované výstupy Amnesty International vrátane aktualizovaných správ, reportáží a výskumov nájdete na tomto odkaze

Amnesty International opakovane vyzýva na vyvodenie zodpovednosti voči ruským ozbrojeným silám zodpovedným za porušovanie ľudských práv na Ukrajine. Organizácia zároveň víta prebiehajúce vyšetrovanie Medzinárodného trestného súdu týkajúce sa vojnových zločinov, ktoré ruská armáda spáchala na Ukrajine. Komplexné vyvodenie zodpovednosti za zločiny, ku ktorým pri ruskej invázii došlo, si bude vyžadovať spoločné úsilie OSN a jej orgánov, ako aj iniciatívy na štátnej úrovni v súlade so zásadou univerzálnej jurisdikcie.