Ruská invázia na Ukrajinu je aktom agresie a ľudskoprávnou katastrofou

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
1. marca 2022

Invázia Ruskej federácie na Ukrajinu predstavuje podľa Amnesty International do očí bijúce porušenie Charty OSN. Takýto akt agresie je podľa medzinárodného práva zločinom. Amnesty International vyzýva na vyvodenie zodpovednosti voči všetkým jednotlivcom a inštitúciám, ktoré sú zodpovedné za zločin agresie ako aj ďalšie zločiny, ku ktorým došlo počas prebiehajúcej invázie na Ukrajinu.

Amnesty International zdôrazňuje, že kríza na Ukrajine je obzvlášť vážna a členské štáty OSN preto musia dodržiavať ustanovenia Charty OSN a brániť ich dodržiavanie. Charta zakazuje použitie sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti ktoréhokoľvek štátu a výnimky predstavujú iba situácie, keď štát koná v sebaobrane alebo keď použitie sily schválila Bezpečnostná rada OSN. Ani jedna z týchto výnimiek sa nevzťahuje na prebiehajúcu inváziu na Ukrajinu.

Amnesty zároveň pripomína, že pre všetky štáty vyplýva z medzinárodného práva povinnosť riešiť medzinárodné spory mierovou cestou a s použitím nástrojov, ktoré neohrozujú svetový mier, bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých.

„Ruská invázia na Ukrajinu je vážny a krutý prejav jedinej veci: agresie. Rusko vtrhlo do srdca Ukrajiny, kde sa snaží zosadiť jej legitímne zvolenú vládu. Tým masívne vplýva a bude aj naďalej vplývať na životy, bezpečnosť a kvalitu života civilistov a civilistiek. Žiadny z dôvodov, ktoré Rusko doteraz ponúklo, nie je ani zďaleka dostatočným ospravedlnením takéhoto konania.

Rusko porušuje svoje medzinárodné záväzky a jeho konanie je v hrubom rozpore s pravidlami a zásadami, na ktorých stojí Organizácia spojených národov. Všetky členské štáty OSN by mali toto konanie jednoznačne odsúdiť. Nemôžeme dovoliť, aby pošliapavanie týchto zásad Ruskom povzbudilo ďalšie krajiny medzinárodného spoločenstva k podobnému konaniu, ani aby OSN prišla o silnú pozíciu pri riešení podobných situácií,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard.

Dôkazy o hrubom porušovaní ľudských práv a výzva pre OSN

Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu, 24. februára 2022, Amnesty zdokumentovala eskalujúce porušovanie humanitárneho práva a ľudských práv. Útoky, pri ktorých armáda nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými cieľmi, si vyžiadali viacero civilných obetí a zranených. Takisto došlo k vážnemu poškodeniu budov a infraštruktúry v obývaných oblastiach. Útoky na školy, nemocnice a ďalšie civilné objekty, ktorým prináleží osobitná miera ochrany, ako aj používanie nepresných zbraní a nedovolených zbraní, ako napríklad rakety s kazetovou muníciou, predstavujú vojnové zločiny.

Amnesty International vyzvala členské štáty OSN, aby spoločne odsúdili zločiny agresie Ruska. Jednotlivé štáty by zároveň mali poskytnúť humanitárnu pomoc a podporu civilistom a civilistkám na Ukrajine, ako aj tým, ktorí a ktoré sú na úteku pred konfliktom. Medzinárodné spoločenstvo musí zabezpečiť, aby dôsledky tejto agresie nepriblížili svet k priepasti násilia, porušovania práv a neistoty.

„Za menej ako týždeň invázia Ruska na Ukrajinu vyvolala obrovskú ľudskoprávnu, humanitárnu a utečeneckú krízu. Ide o jednu z najhorších podobných kríz v nedávnej európskej histórii. Rusko narúša suverenitu susedného štátu a jeho obyvateľstva. Okrem toho však ohrozuje aj krehkú globálnu bezpečnosť, pričom využíva fakt, že Bezpečnostná rada OSN je v súčasnosti paralyzovaná. Táto situácia bude mať dlhodobé následky pre nás všetkých. Nesmieme dovoliť, aby o budúcnosti rozhodovali agresia a porušovanie medzinárodného práva,“ doplnila Agnès Callamard.

Vyšetrovanie Medzinárodného trestného tribunálu

Amnesty víta skutočnosť, že prokurátor Medzinárodného trestného tribunálu (ICC) v pondelok 28. februára vyhlásil, že jeho úrad sa bude usilovať o začatie vyšetrovania zločinov spáchaných na Ukrajine. Toto vyhlásenie je upozornením, že všetci páchatelia vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných na Ukrajine budú niesť individuálnu zodpovednosť a výnimkou nie sú ani ľudia na najvyšších štátnych pozíciách.

Amnesty International vyzýva všetky členské štáty ICC a medzinárodné spoločenstvo ako celok, aby spolupracovali s vyšetrovaním ICC. Toto vyšetrovanie však nemôže byť jediným nástrojom spravodlivosti. Ak majú zodpovední jednotlivci niesť plnú zodpovednosť, OSN a jej orgány, ako aj súdy na vnútroštátnej úrovni jednotlivých krajín, musia vyvinúť spoločné úsilie a využiť inovatívne prostriedky, ktoré budú v súlade s princípom univerzálnej jurisdikcie.

„Ruská federácia musí okamžite zastaviť agresiu voči Ukrajine, rešpektovať medzinárodné právo a chrániť civilistov a civilistky. Zároveň je mimoriadne dôležité zhromažďovať a uchovávať dôkazy, ktoré bude možné použiť pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní páchateľov. Preživší vojnových zločinov a pozostalí obetí od nás musia už dnes počuť, že medzinárodné spoločenstvo je pevne odhodlané pre nich dosiahnuť spravodlivosť a zabezpečiť odškodnenie,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda.

Vo štvrtok 24. februára v skorých ranných hodinách Rusko začalo inváziu na Ukrajinu. Objavili sa správy o ruskej armáde na severnej a južnej hranici Ukrajiny, ako aj informácie o výbuchoch vo viacerých mestách vrátane hlavného mesta Kyjev. Najmenej v jednom prípade, v meste Charkov, vidno na videozázname chvostovú časť rakety vystrelenej z ťažkého raketometu Smerč, ktorá zostala trčať z chodníka. Úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo, majetok civilného obyvateľstva a útoky, pri ktorých dochádza k usmrteniu alebo zraneniu civilného obyvateľstva, predstavujú vojnové zločiny a všetky zúčastnené strany sa ich musia za každú cenu vyvarovať.


Prečítam si viac o invázii ruských vojsk na Ukrajinu

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Amnesty international o invázii ruských vojsk na ukrajinu