Medzinárodnému spoločenstvu sa kráti čas, aby zasiahlo a zabránilo brutálnym zločinom v Rafahu

SPOLOČNÁ TLAČOVÁ SPRÁVA SAVE THE CHILDREN, INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS, AMNESTY INTERNATIONAL A ĎALŠÍCH ORGANIZÁCIÍ
3. APRÍLA 2024

13 humanitárnych a ľudskoprávnych organizácií v spoločnej tlačovej správe upozorňuje, že týždeň po tom, ako Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu požadujúcu okamžité prímerie medzi Izraelom a palestínskymi ozbrojenými skupinami, a niekoľko dní po tom, ako Medzinárodný súdny dvor (ICJ) nariadil Izraelu vykonať dodatočné predbežné opatrenia na ochranu palestínskej populácie v pásme Gazy pred rizikom genocídy, musia štáty medzinárodného spoločenstva urýchlene konať, aby zabezpečili, že vo svetle stupňujúcich sa útokov v oblasti Rafahu Izrael podnikne opatrenia nariadené ICJ a zabráni tak beštiálnym zločinom.

Minulý týždeň dala izraelská vláda jasne najavo svoj zámer rozšíriť vojenské operácie v meste Rafah na juhu pásma Gazy. Tento zámer je v priamom rozpore s právne záväznou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzvala na okamžité uzavretie prímeria. Počas uplynulého týždňa sme sledovali, ako Izrael postupuje v tomto zámere. Len počas dvoch dní bombardovania – 26. a 27. marca – izraelské zložky zabili v Rafahu najmenej 31 ľudí vrátane 14 detí. Humanitárne a ľudskoprávne organizácie opakovane varovali, že plánovaný izraelský pozemný vpád do Rafahu zdecimuje život v oblasti a poskytovanie životne dôležitej pomoci pre viac ako 1,3 milióna civilistov a civilistiek vrátane viac ako 610 000 detí, ktoré sa dnes nachádzajú v priamej palebnej línii.

Populácia v Rafahu nemá kam ujsť

Ak Izrael spustí pozemnú operáciu v Rafahu, pre civilnú populáciu nie je k dispozícii žiadny uskutočniteľný plán evakuácie ani iné možnosti, ako ju chrániť pred útokmi. Izrael musí prijať „všetky dostupné opatrenia“, aby evakuovaným civilistom a civilistkám poskytol základné potreby na prežitie. To zahŕňa zabezpečenie prístrešia, vody, hygienických zariadení, zdravotnej starostlivosti a výživy, ale aj primeranej bezpečnosti a ochrany. Okrem toho im musí poskytnúť záruky, že po ukončení útokov sa budú môcť bezpečne a dôstojne vrátiť. V opačnom prípade Izrael poruší medzinárodné humanitárne právo a z neho vyplývajúci absolútny zákaz násilného presunu a deportácií civilného obyvateľstva. K dnešnému dňu žiadne takéto bezpečné miesto v pásme Gazy ani mimo neho neexistuje. Izraelské bombardovanie pásma Gazy a šesť mesiacov trvajúce útoky poškodili alebo zničili viac ako 60 % obydlí a zničili väčšinu infraštruktúry v severnej a strednej časti pásma Gazy.

Pre ľudí v pásme Gazy neexistuje bezpečné miesto. Izraelské sily opakovane útočili na oblasti, ktoré predtým označili za „bezpečné“. Izraelské pozemné jednotky vstúpili do severnej časti tzv. bezpečnej zóny Al-Mawasi a obsadili ju. Následne izraelské letecké útoky v oblasti a jej okolí zabili najmenej 28 ľudí. Izraelská armáda útočila aj na operačné strediská a personál humanitárnych organizácií po celom pásme Gazy, a to napriek tomu, že organizácie jej poskytli údaje o tom, kde sa nachádzajú. Izraelské zložky zabili humanitárnych pracovníkov a pracovníčky, ostreľovali konvoje s humanitárnou pomocou a bombardovaním poškodili alebo úplne zničili ich budovy a areály slúžiace ako útočisko pre vysídlené obyvateľstvo a nemocnice, v ktorých humanitárne organizácie poskytovali pomoc.

Nové návrhy izraelskej vlády na vytvorenie takzvaných „humanitárnych ostrovov“ v pásme Gazy by pravdepodobne poskytli len ďalšiu falošnú ilúziu bezpečnosti. Namiesto poskytnutia ochrany by civilistov a civilistky natlačili do malých, prísne sledovaných a nedostatočne vybavených oblastí. Takto skoncentrovaným ľuďom by pritom pravdepodobne naďalej hrozilo, že sa stanú terčom útokov. Izrael by ich teda ohrozoval bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na týchto „ostrovoch“ alebo mimo nich.

Nedostatočný prístup k adekvátnej humanitárnej pomoci v zdecimovaných oblastiach

Ľudia v žiadnej časti pásma Gazy nemajú prístup k adekvátnej pomoci a službám, ktoré by zabezpečili ich prežitie. Aj v samotnom Rafahu fungujú základné služby a infraštruktúra len čiastočne. To sa týka preťažených nemocníc, pekární, vodných zdrojov aj hygienických zariadení. Stred a sever pásma Gazy sú úplne zdecimované, celé systémy, infraštruktúra a štvrte vymazané z mapy. Prístup humanitárnej pomoci do týchto oblastí je pritom naďalej obmedzený. Ďalšia eskalácia izraelských vojenských operácií v Rafahu by mala katastrofálne dôsledky na beztak obmedzené poskytovanie humanitárnej pomoci v celom pásme Gazy. Väčšina koordinačných centier pomoci a humanitárna infraštruktúra sa totiž už od októbra 2023 nachádza prevažne v Rafahu.

Všetky štáty majú povinnosť chrániť civilné obyvateľstvo pred brutálnymi zločinmi. Deti a rodiny v Rafahu žijú v neustálom strachu a nebezpečenstve. Izraelská vláda oznámila svoj zámer rozšíriť tamojšie vojenské operácie v Rafahu. Od 31. marca, keď izraelský vojnový kabinet schválil plány pozemných operácií v najjužnejšej oblasti pásma Gazy, sa riziko pre civilnú populáciu ešte zvýšilo. Hoci niektoré štáty verejne vyjadrili nesúhlas s pozemnou operáciou na juhu pásma, medzinárodný diplomatický tlak a vyhlásenia vrcholných predstaviteľov zatiaľ nepriniesli výsledky a neviedli k zastaveniu plánovaného vpádu. Štáty však majú k dispozícii súbor ochranných opatrení, ktoré majú povinnosť prijať a rešpektovať, aby tak zabezpečili dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv. Tieto opatrenia sa v iných krízových situáciách týkajúcich sa ochrany civilného obyvateľstva ukázali ako účinné.

Medzinárodné spoločenstvo musí okamžite a rázne konať

Štáty teraz musia urýchlene prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť okamžité uzavretie trvalého prímeria. Zároveň musia v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv prebádať všetky dostupné možnosti ochrany civilistov a civilistiek. To zahŕňa okamžité zastavenie dodávok zbraní, súčiastok a munície tam, kde existuje riziko, že sa použijú na páchanie alebo uľahčenie závažného porušovania medzinárodného humanitárneho práva alebo práva v oblasti ľudských práv. Ak tieto opatrenia nedokážu prijať, bude to viac ako ich zlyhanie. Bez zavedenia týchto opatrení totiž zlyhá schopnosť napĺňať morálne, humanitárne a právne imperatívy.

Tlačovú správu vydávajú:

 • Save the Children
 • International Federation for Human Rights
 • Amnesty International
 • Doctors of the World/Médecins du Monde France, Spain and Switzerland.
 • ActionAid International
 • Oxfam International
 • Norwegian Refugee Council
 • Plan International
 • Handicap International – Humanity & Inclusion
 • Medical Aid for Palestinians (MAP)
 • International Rescue Committee (IRC)
 • Danish Refugee Council
 • DanChurch Aid

Viac o našej práci