Medzinárodný deň Rómov a Rómok 2022

Ľudské práva patria nám všetkým bez rozdielu, ale v ozbrojených konfliktoch sú všetkým ľuďom aj tie najzákladnejšie práva hrubo upierané. Brutálnymi vojenskými taktikami vrátane obliehania však trpia vo zvýšenej miere práve najviac ohrozené skupiny obyvateľstva. Starší ľudia, osoby s obmedzenou mobilitou či zdravotným znevýhodnením, ľudia trpiaci chronickými ochoreniami, ženy a deti, príslušníčky a príslušníci menšín. 

Počas uplynulých týždňov ruské ozbrojené sily útočili na husto obývané civilné oblasti Ukrajiny. Ruská armáda pri útokoch použila nepresné raketové strely a bomby vrátane kazetovej munície so širokým rozptylom pri dopade. Správy z Buče a ďalších obcí ukazujú, že v okupovaných oblastiach Ukrajiny dochádza k širokej škále vojnových zločinov vrátane mimosúdnych popráv, mučenia a sexuálneho násilia.  

Na Ukrajine žije približne 400-tisíc Rómov a Rómok, aj oni sú obeťami a preživšími týchto vojnových zločinov – nezabúdajme na to. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov a Rómok oslavujeme rómsku kultúru a jazyk, pripomíname si udalosti z rómskej histórie. Historické aj nedávne udalosti nám pripomínajú, že na menšiny, rómsku nevynímajúc, sa v humanitárnych krízach často zabúda alebo sa ich utrpenie ignoruje, či umenšuje.  

Ľudské práva nie sú odmenou za zásluhy. Každá a každý z nás má právo na dôstojný život bez diskriminácie a násilia. Ľudia na Ukrajine dnes bez ohľadu na ich farbu pleti, pôvod či etnicitu čelia bezprecedentným útokom na ich práva a dôstojnosť. Nepridávajme do tohto zoznamu diskrimináciu a stigmatizáciu. 

V Amnesty každoročne pripomíname, že aj Rómovia a Rómky na Slovensku čelia diskriminácii a útlaku. Aj napriek zjavným dôkazom o nerovnom prístupe však zatiaľ žiadna vláda nepriniesla efektívne riešenia týchto problémov. Povinnosťou štátu je vytvárať politiky a opatrenia, vďaka ktorým môžu všetci ľudia v našej krajine žiť dôstojný život bez diskriminácie a útlaku. Je čas, aby sa to zmenilo!

V piatok 8. apríla o 17:00 hod. budú o situácií Rómov a Rómok na úteku z Ukrajiny diskutovať Viktor Teru z Rómskeho vzdelávacieho fondu, Brano Tichy z Migračného úradu Ministerstvo vnútra SR, sociálna pedagogička Beáta Danišová a riaditeľ o. z. eduRoma Vlado Rafael. 

Diskusia sa koná pri príležitosti výročia Medzinárodného dňa Rómov, a zároveň 1. výročia založenia magazínu Romano fórum a bude streamovaná na facebookových stránkach magazínu Romano fórum a Denník Nhttps://www.facebook.com/events/699782637867971/

Viac informácií o aktuálnom dianí a zisteniach Amnesty International z Ukrajiny nájdete na https://www.amnesty.sk/