Mjanmarskej opozícii musí byť umožnená účasť vo voľbách

Amnesty International žiada mjanmarskú vládu, aby uznala za neústavný zákon, na základe ktorého sú zadržiavaní všetci politickí väzni v krajine, vrátane nositeľky Nobelovej ceny za mier Aung San Suu Kyi. Dôvodom ich zadržania bola príslušnosť k politickej strane pred nadchádzajúcimi voľbami.

„V Mjanmarsku je najmenej 2200 politických väzňov. Väčšina z nich bola zatknutá len preto, lebo sa snažili presadiť svoje práva mierovou cestou“, povedal Benjamin Zawacki, pozorovateľ Amnesty International v Mjanmarsku.

„Namiesto prijímania zákonov, ktoré ešte viac obmedzia práva občanov, by mala mjanmarská vláda okamžite prepustiť všetkých politických väzňov vrátane Aung San Suu Kyi a prestať obmedzovať ich politické aktivity.“

Aung San Suu Kyi je vylúčená z kandidatúry vo voľbách na základe ústavy z roku 2008, v ktorej je zakotvené, že kandidát nemôže byť v manželskom zväzku s osobou inej štátnej príslušnosti.

„Amnesty International má vážne obavy, že aktivisti sú vystavení represiám, ktoré sa s blížiacimi voľbami neustále zvyšujú“, povedal Zawacki, „zdá sa, že mjanmarská vláda je odhodlaná zlikvidovať akúkoľvek politickú konkurenciu, ktorá by mohla ohroziť jej moc.“

V nedávnej správe Represie voči aktivistom etnickej menšiny v Mjanmarsku Amnesty International zdokumentovala systematické úsilie vlády umlčať aktivistov najpočetnejšej etnickej menšiny v krajine. Správa upozorňuje na to, že blížiace sa voľby môžu viesť ešte k tvrdším zásahom proti aktivistom.