Na workshope k ľudským právam v Komárne

V utorok 22. 11. sa na Gymnáziu Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne uskutočnil workshop o ľudských právach. Hlavnou témou boli ľudské práva, násilie v kontexte ľudských práv a kampaň za zákaz kazetovej munície – Smrť made in Slovakia.

Workshop prebiehal v duchu neformálneho vzdelávania a vytvoril priestor, v rámci ktorého mohli študenti aktívne vyjadriť svoje názory na danú problematiku, diskutovať a konfrontovať rozličné postoje. Akciu zorganizovali a realizovali mladí dobrovoľníci a aktivisti banskobystrickej skupiny Amnesty International. Skupina sa usiluje od svojho vzniku participovať na vzdelávaní k ľudským právam a to prostredníctvom workshopov a diskusií na stredných školách. V  prípade záujmu sa pridať do lokálnej skupiny prosím kontaktujte jej koordinátora tu [email protected].