Najvyšší súd SR rozhodol, že polícia nemôže brániť výkonu zhromažďovacieho práva

Najvyšší súd SR rozhodol v prospech žalobcu – Amnesty International na Slovensku, ktorá žalovala Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR. 

V júli 2004 polícia znemožnila konanie riadne ohláseného protestného zhromaždenia pred zastupiteľským úradom Bieloruska na Kuzmányho ulici v Bratislave. Polícia odmietla účastníkov zhromaždenia vpustiť na plánované miesto pred zastupiteľský úrad, kvôli „dôvodnej obave z porušenia verejného poriadku a ambasády“.

Ministerstvo vnútra sa neskôr k žalobe vyjadrilo, že vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu po 11. septembri 2001, v súvislosti s hrozbami medzinárodného terorizmu, postupovali jeho zamestnanci oprávnene.

Amnesty International víta rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktoré potvrdilo neodňateľnosť základných ľudských práv a zároveň potvrdilo, že má zmysel bojovať proti neprimeraným praktikám „vojny s terorizmom“, kedy už aj pokojné zhromaždenie aktivistov organizácie na ochranu ľudských práv vyvoláva strach z teroristických útokov.

AI vo svojich kampaniach upozorňuje, že dnes v mnohých krajinách namiesto dodržiavania zákonov panuje strach. Pod rúškom boja proti terorizmu sú na dlhú dobu a bez súdnych procesov väznení náhodní ľudia, vlády ospravedlňujú násilné vypočúvacie praktiky a mučenie.

Podľa vyjadrenia advokáta JUDr. Tomáša Kamenca z advokátskej kancelárie Dedák &Partners, ktorý AI v spore zastupoval, má rozhodnutie precedentný význam. Jasne definuje, ako a kto môže na Slovensku zakázať zhromaždenie. Podľa Najvyššieho súdu SR nemôže polícia fakticky a ani právne brániť výkonu zhromažďovacieho práva, nakoľko ju na to žiaden zákon nesplnomocnil. Jediný, kto môže zhromaždenie zakázať, je obec.

Týmto sa potvrdili stanoviská ochrancov ľudských práv, ktorí namietali postup polície vo viacerých prípadoch, kedy napriek riadne ohlásenému zhromaždeniu, pri ktorom neexistovali zákonné dôvody na jeho zakázanie, polícia svojim postupom znemožnila jeho konanie.