Napriek prekážkam je svet bez trestu smrti znovu o krok bližšie

Dnes

Dnes 10. apríla vychádza každoročná správa Amnesty International (AI) o počtoch vynesených rozsudkov smrti a uskutočnených popráv v roku 2012. Podľa nej obnovilo popravy niekoľko krajín, ktoré trest smrti už dlhšiu dobu nevyužívali, medzi nimi napríklad India, Japonsko, Pakistan alebo Gambia a k alarmujúcemu nárastu popráv došlo aj v Iraku. Trest smrti však ostáva aj naďalej obmedzený iba na izolovanú skupinu krajín a na celom svete sa podnikajú kroky k jeho zrušeniu. K pokroku v tomto smere došlo v roku 2012 vo všetkých častiach sveta.

Dnes

V roku 2012 vykonávalo popravy iba 21 krajín sveta, rovnako ako v roku 2011. V porovnaní s 28 krajinami pred desiatimi rokmi, v roku 2003, ide o pokles. V roku 2012 bolo na celom svete vykonaných najmenej 682 popráv, čo je o dva prípady viac ako v roku 2011.  Bolo tiež udelených najmenej 1722 nových  trestov smrti v 58 krajinách sveta, v porovnaní s 1923 prípadmi v 63 krajinách v predchádzajúcom roku. Tieto čísla však nezahŕňajú tisícky popráv, ktoré boli podľa Amnesty International vykonané v Číne, ktorá drží tieto údaje v tajnosti.

„To, že sa niektoré krajiny tento rok vrátili k trestu smrti je veľkým sklamaním, avšak ani to nezvráti celosvetový trend ústupu od využívania trestu smrti. V mnohých častiach sveta sa už popravy stali vecou minulosti,“ hovorí Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International. „Popravy vykonáva iba každá desiata krajina na svete. Ich lídri by si mali spytovať svedomie, prečo stále využívajú tak krutý a neľudský trest, ktorý už väčšina sveta opustila.“

Zoznam piatich krajín s najvyšším počtom popráv sa v uplynulom roku nezmenil, opäť sú to Čína, Irán, Irak, Saudská Arábia a USA. Na šiestom mieste sa tesne za nimi umiestnil Jemen. V roku 2012 sa popravovalo obesením, odseknutím hlavy, streľbou a smrtiacou injekciou. V Saudskej Arábii v jednom prípade vystavili telo sťatého muža po poprave v podobe ukrižovania.

Dôvodov udelenia trestu smrti zaznamenala AI mnoho. Často pritom šlo o nenásilné činy v drogovej a ekonomickej oblasti, ale aj „odpadlíctvo,“ „rúhanie sa,“ alebo „cudzoložstvo“ – skutky, ktoré by nemali byť vôbec považované za zločiny.

Niekoľko nových problematických oblastí zaznamenala AI v regióne Ázie a Pacifiku. India, Japonsko a Pakistan sa k uplatňovaniu trestu smrti vrátili po dlhšej dobe, kedy ho nepoužívali. Napríklad India vykonala v novembri 2012 prvú popravu od roku 2004. Obesený bol Adžmal Kasab, jeden zo strelcov, ktorí sa podieľali na útokoch v Bombaji v roku 2008. V Japonsku boli v marci popravení traja väzni z cely smrti, po ktorých nasledovali ďalší štyria, čím sa v krajine ukončila 20 mesačná pauza vo vykonávaní popráv. Čína opäť popravila viac ľudí ako zvyšok sveta dohromady, ale vzhľadom na utajovanie informácií nie je možné získať presné údaje.

Rovnaký región však zaznamenal i pozitívny vývoj. Vo Vietname neboli vykonané žiadne popravy, v Singapure bolo na trest smrti uvalené moratórium a Mongolsko ratifikovalo kľúčovú medzinárodnú dohodu zaväzujúcu krajinu k zrušeniu trestu smrti. Oblasť Pacifiku ostáva naďalej oblasťou bez trestu smrti.

Mierne pozitívny vývoj zaznamenali aj Blízky Východ a Severná Afrika, využívanie trestu smrti v regióne však napriek tomu oprávnene budí znepokojenie. Irán, Saudská Arábia, Irak a Jemen vykonávajú stále vysoké počty popráv, 99% všetkých popráv v regióne. K obzvlášť alarmujúcemu nárastu počtu popráv došlo v Iraku, kde bolo popravených najmenej 129 ľudí – čo je dvojnásobok oproti roku 2011, kedy bolo vykonaných 68 popráv. Druhou krajinou s najväčším počtom popráv po Číne sa opäť stal Irán. Úrady tam oficiálne priznali 314 popráv, avšak skutočný počet popráv je takmer určite vyšší, nakoľko boli zaznamenané aj iné popravy, ktoré úrady oficiálne neuznali.

Sýrii nebolo v roku 2012 možné vzhľadom na prebiehajúci konflikt potvrdiť využívanie trestu smrti.

V Severnej a Južnej Amerike vykonáva popravy aj naďalej iba USA. Konečný počet popráv za uplynulý rok je 43 ľudí, rovnako ako rok predtým. Avšak v roku 2012 vykonávalo popravy „iba“ 9 štátov, oproti 13 štátom v roku 2011. V apríli 2012 štát Connecticut ako v poradí 17. štát USA zrušil trest smrti a v novembri 2012 iba tesne neprešlo referendum o zrušení trestu smrti v Kalifornii.

Posun smerom k zákazu trestu smrti bol zaznamenaný v subsaharskej Afrike. Benin podnikol legislatívne kroky smerujúce k zrušeniu príslušných zákonných ustanovení a Ghana plánuje zrušiť trest smrti v novej ústave. Ani v Sierra Leone už nesedí nikto v cele smrti. Vyššie číslo popravených hlásia naopak Sudán a Gambia. V Gambii v auguste popravili 9 ľudí behom jediného dňa, prvýkrát za posledné takmer tri dekády. Po vlne medzinárodných protestov prezident Yahya Jammeh ohlásil „podmienečné“ moratórium na popravy, ktoré však bude „automaticky zrušené“, ak v krajine narastie miera kriminality. V Sudáne bolo popravených najmenej 19 ľudí a 199 ľudí bolo odsúdených na smrť.

Jedinou krajinou v Európe a Strednej Ázii, ktorá ešte vykonáva popravy je Bielorusko. V roku 2012 tam popravili v prísnej tajnosti najmenej 3 ľudí.

Lotyšsko sa stalo 97. krajinou sveta, ktorá zakázala trest smrti.

Zástancovia trestu smrti často argumentujú, že pôsobí ako odstrašujúci prostriedok. Štúdia uskutočnená v USA v roku 2012 však došla k záveru, že tento argument neobstojí„Vládam, ktoré stále trvajú na zachovaní trestu smrti došli argumenty. Neexistujú vôbec žiadne dôkazy o tom, že trest smrti pôsobí v prípade zločinov odstrašujúco,“ uvádza Shetty. „Skutočné dôvody uplatňovania trestu smrti treba často hľadať inde. V roku 2012 sme boli opäť svedkami toho, ako krajiny využívajú popravy z politických dôvodov – buď ako populistické opatrenia alebo ako priamy nástroj represie.“

Amnesty International sa stavia proti trestu smrti vo všetkých prípadoch bez výnimky, bez ohľadu na povahu alebo okolnosti zločinu, vinu, nevinu, charakteristiky jednotlivca alebo použitú metódu popravy. Trest smrti porušuje právo na život a je najkrutejším, neľudským a ponižujúcim trestom.

Úplná verzia správy AI o treste smrti za rok 2012 v anglickom jazyku