Naša solidarita nediskriminuje

Ministerstvo zdravotníctva pred pár dňami schválilo vyhlášku, podľa ktorej interrupcia na žiadosť ženy už nebude hradená z verejného zdravotného poistenia pre ženy staršie ako 40 rokov. Vyhláška by mala platiť od 1. marca. Prístup k bezpečnej, legálnej a dostupnej interrupcii je ľudským právom a Amnesty International Slovensko preto považuje tento krok za zásah do ľudských práv žien a tehotných osôb. 

Interrupcia je pritom v súčasnosti na Slovensku hradená z verejného zdravotného poistenia len vo výnimočných prípadoch: v prípade ohrozenia zdravia, života, pri znásilnení, inceste či poškodení plodu. Ženy nad 40 rokov mali doteraz jednu z výnimiek a interrupcia na ich žiadosť (bez ohľadu na dôvod) bola rovnako hradená z verejného zdravotného poistenia. 

Tým, že Ministerstvo zdravotníctva SR tento nárok pre ženy nad 40 rokov zrušilo, v praxi rozšíri okruh žien a tehotných osôb, pre ktoré bude finančne nedostupná. Súčasťou reprodukčných a sexuálnych práv je prístup k bezpečnej, legálnej a dostupnej interrupcii. To znamená, že pre čo možno najlepšiu zdravotnú starostlivosť v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia by malo byť cieľom odstraňovanie bariér k dostupnej a bezpečnej interrupcii, nie zavádzanie ďalších prekážok v mene takzvaného boja proti diskriminácii, ktorý len maskuje ďalšie obmedzovanie práv žien. 

Na jeseň minulého roku sme spoločne s iniciatívou Nebudeme ticho a najmä vďaka vašej podpore porazili ďalší útok na reprodukčné práva v parlamente. Odvtedy s obavami sledujeme ďalšie menšie či väčšie kroky v NR SR, ako aj na Ministerstve zdravotníctva, ktoré sú jednoznačnými pokusmi zasahovať do telesnej autonómie žien, postupne obmedzovať reprodukčné a sexuálne práva, ako aj presadiť zákaz interrupcií. 

Apelujeme na Ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby zastavil obmedzovania reprodukčných práv žien. Vyradenie zdravotnej starostlivosti, ktorá je finančne ťažko dostupná alebo vyslovene nedostupná pre veľké spektrum ľudí, spomedzi úkonov hradených z verejného zdravotného poistenia je (zároveň) devastačným krokom v náročnom pandemickom období.

Pridajte sa k nám aj vy!

Pošlite ministrovi zdravotníctva e-mail alebo list a vyzvite ho, aby zastavil obmedzovanie reprodukčných práv na Slovensku (vzor listu nájdete nižšie).

Stiahnite si list alebo niektorú z grafík, ktoré sme pripravili v spolupráci s iniciatívou Nebudeme ticho (Možnosť voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje) a pošlite ich ministrovi Krajčímu poštou alebo e-mailom.

Svoju podporu reprodukčným právam pre všetkých môžete vyjadriť aj zmenou svojej profilovej fotografie na Facebooku. Rámček nájdete pod názvom “solidarita nediskriminuje”.

Adresy na poslanie odkazov:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

E-mail: [email protected]

Facebook tag ministerstva: @MinisterstvoZdravotnictvaSR
Facebook tag ministra: @krajci.marek 

Instagram tag ministerstva: @ministerstvo_zdravotnictva_sr
Instagram tag ministra: @marek_krajci_nrsr

Text listu, ktorý môžete vložiť priamo do tela e-mailu si môžete skopírovať odtiaľto:

. . .

Vážený pán minister Krajčí, 

Týmto listom reagujem na novú vyhlášku Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej interrupcia na žiadosť ženy už nebude hradená z verejného zdravotného poistenia pre ženy staršie ako 40 rokov. Tento krok považujem, rovnako ako iniciatíva Nebudeme ticho (ktorú tvoria organizácie Možnosť voľby, ASPEKT a Povstanie pokračuje) a organizácia Amnesty International Slovensko, za zásah do ľudských práv žien a tehotných osôb. 

Vyhláška sťažuje prístup k interrupciám ako zdravotnej starostlivosti o reprodukčné a sexuálne zdravie. Ženy, ktorých sa zmena dotkne, budú nútené vyhľadávať menej odborné a menej bezpečné alternatívy, ktoré môžu ohroziť ich zdravie a dokonca aj život. Následky tohto kroku najviac a ako prvé pocítia ženy, ktoré zažívajú násilie, ženy žijúce v chudobe i vo vylúčených komunitách. 

Vyradenie ťažko dostupnej zdravotnej starostlivosti spomedzi úkonov hradených z verejného zdravotného poistenia diskrimináciu neodstraňuje, ale naopak prehlbuje a v náročnom pandemickom období môže byť pre mnohé ženy devastačným krokom. Pre čo možno najlepšiu zdravotnú starostlivosť by malo byť cieľom štátu odstraňovanie bariér v prístupe k dostupnej a bezpečnej interrupcii, nie zavádzanie ďalších prekážok. Hradiť interrupciu z verejného zdravotného poistenia za každých okolností a bez ohľadu na dôvody je nevyhnutnou súčasťou zdravotnej starostlivosti.  

Pán minister, s ohľadom na vyššie uvedené na Vás týmto apelujem, aby ste zastavili obmedzovanie reprodukčných práv žien a dievčat na Slovensku a, naopak, tieto práva začali chrániť. 

S pozdravom, 

. . .

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na Facebooku alebo Instagrame. Ďakujeme!