Navrhované reformy v treste smrti v Číne nemusia mať veľký vplyv na zníženie počtu popráv

Spravodajská agentúra Čínskej vlády Xinhua oznámila v pondelok 23. augusta, že navrhované zmeny čínskeho trestného zákonníka môžu znamenať odstránenie 13 zo 68 zločinov, za ktoré sa v súčasnosti tento trest vykonáva. Amnesty International upozornila, že navrhované zmeny Číny vo výkone trestu smrti nemusia mať za následok podstatné zníženie počtu popráv.

Pozmeňujúce návrhy si dláždia cestu cez početné čítania v Čínskom zákonodarnom zbore.

“Hoci by sme uvítali akékoľvek zmeny, ktoré by v praxi znížili počet popráv v Číne, nie sme doteraz presvedčení, že tieto právne úpravy budú mať podstatný  účinok,“ povedala Catherine Baber, zástupkyňa riaditeľa Amnesty International pre ázijsko-pacifický program. Amnesty International  v rámci svojej kampane proti trestu smrti vyzvala Čínu, aby znížila počet hrdelných zločinov.

“Stále čakáme na čínsku vládu, aby sprístupnila údaje, ktoré by potvrdili, že tieto navrhované zmeny sú viac než len právne upratovanie, teda odstraňovanie zločinov, ktoré boli v posledných rokoch len zriedka trestané smrťou,“ povedala Catherine Baber.

Ak by prešiel pozmeňujúci návrh Čínskeho trestného zákonníka, údajne by odstránil popravu ako trest za zločiny bielych golierov ako sú daňové podvody a pašovanie cenností či kultúrnych pamiatok. Taktiež by to odstránilo trest smrti pre tých, ktorých vek je vyšší ako 75 rokov.

Konečný dosah reformy v Číne nemôže byť verejne známy a vyhodnotený, keďže sú údaje o týchto  zločinoch klasifikované ako štátne tajomstvo.

Amnesty International vyzvala čínsku vládu, aby návrhy právnych predpisov a vnútroštátne údaje o popravách zverejnila, aby mohla byť vykonaná transparentná analýza a diskusia o treste smrti.

Ako výzvu k nedostatku čínskej transparentnosti,  Amnesty International tohto roku odmietla zverejniť svoje nízke počty čínskych popráv a rozsudkov smrti vo svojej celosvetovej výročnej správe o treste smrti.

Čína je považovaná za najväčšieho svetového vykonávateľa popráv. Amnesty International uviedla, že je proti trestu smrti vo všetkých prípadoch bez výnimky, keďže ho považuje za najväčšie porušenie ľudských práv.