Nezávislosť justície v Maďarsku je naďalej ohrozená

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY SLOVENSKO
23. FEBRUÁRA 2021

Amnesty International Maďarsko dnes publikovala výskumnú správu „Stav maďarskej justície“, v ktorej dokumentuje ohrozenú nezávislosť súdnictva a sumarizuje jeho stav za rok 2020. Aj keď vlani došlo k zmenám na najvyšších postoch administratívnej zložky maďarskej justície po odstúpení pôvodného kontroverzného lídra, ohrozenie nezávislosti súdov v Maďarsku pretrváva. Maďarská vláda totiž nevyvinula žiadnu snahu o nápravu situácie. Naopak, nevyvážená moc predsedu Národného súdneho úradu naďalej pokračuje v podkopávaní nezaujatosti súdov. 

Správa „Stav maďarskej justície“ dokumentuje rozhovory s maďarskými sudcami a sudkyňami. Aj keď tí a tie, s ktorými sa AI rozprávala, ocenili zmenu prístupu a menej konfrontačnú komunikáciu novozvoleného predsedu Národného súdneho úradu, Amnesty International trvá na tom, že takáto personálna zmena nestačí. Politické a mediálne útoky na maďarské súdy v roku 2020 totiž pokračovali, čo negatívne ovplyvnilo ich nezávislosť. Vedenie maďarskej justície pritom väčšinou tieto útoky neodsúdilo, následkom čoho sa radové sudkyne a sudcovia obávali slobodne vyjadriť svoj názor a pozície k veciam justičným. Prevládal strach z odplaty na pracovisku alebo na verejnosti. 

Amnesty International preto upozorňuje, že aj napriek drobným pozitívnym zmenám atmosféra v maďarskom súdnictve zostáva napätá a problematická, čo ohrozuje nezávislosť justície i stav právneho štátu v krajine. 

Prečítať si celú správu môžete na tomto odkaze.

Pôvodná tlačová správa v angličtine